Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 232 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mineraloji ve Petrografi
İngilizce Mineralogy and Petrography
Dersin Kodu
JEF 232 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 2 - 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Şenel Özdamar
Şenel Özdamar
Dersin Amaçları Dersin amacı farklı türdeki minerallerin oluşum ve gelişim mekanizmalarının, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin
tanıtılmasıdır. Ders minerallerin öğrenilmesini amaçladığından dersin uygulamalı kısmı teorik kısmı kadar önemlidir.
Uygulamalar sırasında mineraller laboratuvarda bulunan el örnekleri ile tanıtılmaktadır. Mineralleri sınıflama için
kullanılan basit testler ve uygulamalar verilir.
Dersin Tanımı Mineraloji tanımı, tarihçesi, kristal mineral tanımları ve minerallerin oluşumları. Minerallerin kimyasal, fiziksel ve
mekanik özellikleri. Kristal enerjisinin uyarılması ile ilgili özellikler ve elektriksel özellikler. Sistematik mineraloji
(Nabitler, oksitler, sülfürler, karbonatlar, boratlar silikatlar vd..)Magmatik petrografi, kayak döngüsü,mineral ve kayaç
ilişkileri,magma ve kristalizasyonu,magmatik kayaç sınıflaması,metamorfik kayaçlar ve metamorfizma.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023