Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 311E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Giriş: tarihçe, sismolojinin dalları, levha tektoniği ve sismolojiye genel bakış, dersin hedefleri
2 Esneklik kuramı: gerilme ve yamulma, Hook yasası, elastik modüller
3 Sismik dalgalar: hareket denklemi, P- ve S-dalgaları, düzlem ve küresel dalgalar
4 Cisim dalgaları: Snell yasası, ışın geometrisi, soğurulma, saçılma, sismik enerjinin bir sınırda partisyonu (yansıma ve kırılma)
5 Yüzey dalgaları: Rayleigh ve Love dalgaları, yüzey dalgalaının dispersiyonu, grup ve faz hızı, yerin serbest salınımları
6 Sismometri: sismik spektrum, sismometreler, sismograf sistemleri, sürekli ve sayısal kayıtlar, küresel sismik ağlar
7 Sismoloji ve yerin yapısı: kırılma sismolojisi, kabuk yapısı, yansıma sismolojisine genel bakış--Ara sınav
8 Küresel Yerde sismik dalgalar: cisim dalgası seyahat zamanı çalışmaları, seyahat-zamanı ters çözümü, manto ve çekirdeğin yapısı
9 Deprem parametrelerinin saptanması: deprem odağının yerinin saptanması, deprem parametreleri: manyitüd, şiddet, sismik moment, depremin enerjisi
10 Faylar ve faylanma mekanizması: elastik serbestlenme kuramı, fay yapısı, fay geometrisi (eğim, doğrultu, atım), fay türleri, odak mekanizmaları
11 Depremsellik: depremlerin global dağılımları ve depremlerin oluş sıklığı
12 Sismotektonik
13 Mühendislik sismolojisi: kuvvetli yer hareketi sismolojisi, zemin etkisi, bina tepkisi, vs.
14 Diğer sismik olaylar: mikroseismler, volkanik titreşimler, tsunamiler, nükleer patlatmalar, depremlerin önkestirimi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023