Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 322 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Jeomanyetizma
İngilizce Geomagnetism
Dersin Kodu
JEF 322 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Turgay İşseven
Dersin Amaçları 1. Yermanyetik alanının kökeni,
2. Yermanyetik alanının gözlenen özelliklerini,
3. Yerküre ve onu saran ortamın fiziksel özellikleri ile ilişkilendirilme,
4. Yer içindeki mıknatıslanma özelliğine sahip kütlelerin yer manyetik alanından etkilenerek
kazandığı mıknatıslanma,
5. Bu kütlelerin oluşturduğu yapı şekillerini belirlemeye yarayan manyetik prospeksiyon
yöntemine ait fizik esasların çok önemli bir kısmı bu ders sırasında öğrenciye anlatılmaktadır.
Dersin Tanımı Manyetik alan ve mıknatıslanma ile ilgili temel kavramlar: manyetik kutup, manyetik alan
kuvvet çizgisi, Coulomb kanunu, bir kutbun manyetik potansiyeli, birim kutuptan çıkan kuvvet
çizgilerinin sayısı, dipol alanı, üniform ve üniform olmayan alanların dipole etkisi, bir mıknatısın
bir başka mıknatıs üzerine etkisi – üniform olarak mıknatıslanmış kürenin manyetik alanı –
manyetik elementler – Yer manyetik alanının ölçümünde kullanılan aletler: teodolit, QHM,
BMZ, yer endüktörü, proton manyetometresi, flux-gate manyetometresi, optik pompaj
manyetometreleri, Helmholtz bobin sistemi – yer manyetik alanının değişimini ölçen aletler
(varyometreler) – manyetogramların değerlendirilmesi – Yer manyetik alanının mekan ve zaman
içindeki değişimleri – İyonosfer – Yer manyetik alanının dünya yüzündeki dağılımını veren
sistematik ölçmeler – Küresel Harmonik Analiz – Yermanyetik alanının oluşumu ile ilgili
görüşler – diğer gezegenlerin manyetik alanları hakkında bilinenler - Yer manyetik alanının
jeolojik geçmişteki davranışı – mıknatıslanma çeşitleri – kayaçların manyetik özelliklerinden
sorumlu mineraller – kayaçların doğada kalıcı mıknatıslanmasının ölçümünde kullanılan aletler –
kalıcı mıknatıslanma güvenirlik testleri – ortalama mıknatıslanma doğrultusunun hesaplanması
ve istatistik parametreler – Yer manyetik alanının ters dönmeleri – Paleomanyetik kutuplar ve
dolanımı – kıtaların kayması teorisi ve paleomanyetizma.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024