Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 205E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yer Fiziği
İngilizce Physics of the Earth
Dersin Kodu
JEF 205E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emine Aysun Güney
Emine Aysun Güney
Dersin Amaçları 1.Yer içindeki jeolojik işlemlerin birbirleriyle olan ilişkisini anlamak ve bunları daha önce alınan değişik derslerden edinilen bilgilerle ilişkilendirmek ve verilen yerbilimleri probleminin potansiyel çözümlerini bulabilmek amacıyla yeriçinin jeofizik parametreleri hakkında bilgi sahibi olmak,
2. Yaşam boyu meslekteki yeni kavramları ve uygulamaları öğrenme becerisini geliştirmektir.
Dersin Tanımı Bu dersin içeriği Evrenin, Güneş Sisteminin ve gezegenlerin oluşumunu, Güneşin ve gezegenlerin bileşimini, Yerkürenin şeklini ve hareketlerini, Yeriçinin jeofiziksel parametrelerini ve bunların jeolojik süreçler ile olan ilişkisini kapsar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Yer içindeki jeolojik işlemlerin birbirleriyle olan ilişkisini anlama ve bunları daha önce alınan değişik derslerden edinilen bilgilerle ilişkilendirme ve verilen yerbilimleri probleminin potansiyel çözümlerini bulabilmek amacıyla yeriçinin jeofizik parametreleri hakkında bilgi sahibi olma,
II. Yerbilimlerinin konuları ve problemleri arasındaki ilişkileri kullanarak analitik çözümleme yapabilme,
III. Yaşam boyu meslekteki yeni kavramları ve uygulamaları öğrenme becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Carlson, D. H., Plummer, C. C., Hammersley, L., 2011, Physical Geology, Mac Graw Hill Press, pp. 645, ISBN 978-0-07-122184-9 (İTU Mustafa İnan Library, QE 28.2 .C37)
Lillie, R.J., 1999, Whole Earth Geophysics: An introductory Textbook for geologists and geophysicists, Prentice –Hall, Inc., p361, ISBN 0-13-490517-2 (İTU Mustafa İnan Library, QC 806 L55).
Diğer Referanslar Plummer C.C., McGeary, D. 1991, Physical Geology, Wm. C. Brown Publishers, p543, ISBN 0-697-09827 (İTU Mustafa İnan Library, QE 28.2 .P58).
Fletcher, C., 2014, Physical Geology :The Science of the Earth, John Wiley & Sons, p678, ISBN 9781118559680 (İTU Mustafa İnan Library, QE 28.2.F548)
Press, F., Siever, R., 1997, Understanding Earth, W.H. Freeman and Company, New York, p682, ISBN 0-7167-2836-2 (İTU Mustafa İnan Library, QE 28 .P74).
Martin H.P. Bott, 1982, The Interior of the Earth: its structure, constitution and evolution, Elsevier, Pub, p403, ISBN 0-444 00723-7 (İTU Mustafa İnan Library, QE 28.2 .B68).
Fowler, C.M.R., 2005, The Solid Earth : An introduction to Global Geophysics, Cambridge University Press, p685,ISBN 0-521-58409-4 (İTU Mustafa İnan Library, QC 806 .F69).
Hamblin, W.K., Christiansen, E.H. 1998, Earth's Dynamic Systems, Brigham Young University, Provo, Utah, p740, ISBN 0-13-745373-6 (İTU Mustafa İnan Library, QE 28.2 .H36).
Lowrie, W., 2007, Fundamentals of Geophysics, Cambridge University Press, p381, ISBN 9780521859028 (İTU Mustafa İnan Library, QC 806.L69)
Stacey, F.D., Davis, P.M., 2008, Physics of the Earth, Cambridge University Press, p532, ISBN 9780521873628 (İTU Mustafa İnan Library, QC 806.S73)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024