Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / CHZ 452E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Cevher Hazırlama ve Çevre
İngilizce Mineral Process. & Environment
Dersin Kodu
CHZ 452E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fırat Burat
Dersin Amaçları 1.Kirlenme, ekosistem ve insan sağlığı arasındaki ilişki,
2.Cevher hazırlama işlemleri ve çevresel etkilerinin öğretilmesi
3.Cevher hazırlama atıklarının tanımı, sınıflandırılması ve atık uzaklaştırma yöntemleri ve standartları
4.Cevher hazırlamada tehlikeli atıklar ve yönetimi
5. Cevher hazırlama tesislerin risk değerlendirmesi ve yönetimi, kapatılması ve rehabilitasyonu
Dersin Tanımı Ekosistem, kirlemenin ekosistem ve insan sağlığına etkileri, Çevre kanunu ve Çevresel Etki Değerlendirmesi, Madencilik faaliyetlerinin çevresel etkileri, Madenlerin kapatılması ve rehabilitasyonu, Cevher hazırlama faaliyetlerinin çevresel etkileri, Cevher hazırlama atıklarının tanımı ve sınıflandırılması, cevher hazırlamada katı, sıvı, gaz ve kimyasal atıkların uzaklaştırılması ve depolanması, Atık atma standartları ve atık barajları, Cevher hazırlamada tehlikeli atık kaynakları ve çevresel etkileri, Tehlikeli atıkların risk değerlendirmesi ve yönetimi, Kömür hazırlama ve çevresel etkileri, Temiz kömür teknolojileri, cevher hazırlama tesislerin kapatılması ve rehabilitasyonu
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Kirlenme, ekosistem ve insan sağlığı arasındaki ilişki kurma
2. Cevher hazırlama işlemlerinde çevresel parametreleri anlama ve değerlendirme
3. Cevher hazırlama atık kaynaklarının öğretilmesi
4. Cevher hazırlamayla ilgili çevre mevzuatları kavrama ve çevresel etki değerlendirme raporu hazırlama
5. Tehlikeli atıkların risk değerlendirmesi ve yönetimi
6. Cevher hazırlama tesis atıklarının uzaklaştırılması, depolanması ve yönetimi
7. Cevher hazırlama tesislerin kapatılması ve rehabilitasyonu
becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Lecture Notes, (main textbook)
1) Mineral Processing and the Environment, (1998), (NATO Science Partnership Sub-Series: 2, Edts: G. P. Gallios, K.A Matis, Springer; 1st edition, ISBN-10: 0792350855
2) Tailings and Mine Waste '08, (2002), CRC; 1st edition, ISBN-10: 0415486343,
3) Waste Processing and Recycling in Mineral and Metallurgical Industries IV, (2002), Edt: S. R. Rao (Editor), CIMM, ISBN-10: 1894475143,
4) Karadeniz, M., (1996), Cevher Zenginleştirme Tesis Artıkları, Çevreye etkileri, Önlemler, İstanbul Ofset Basım Yayın San. Tic. A.Ş., 332 sayfa, İstanbul.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020