Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MET 435 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Prob. Çöz. Tek.Tas. & Proje. Yön.
İngilizce PROBLEM SOLVING TECHNIQUES, DESIGN AND PROJECT MANAGEMENT
Dersin Kodu
MET 435 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
- 1 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Derya Dışpınar
Dersin Amaçları Problem çözme teknikleri ve tasarım dersi, mühendislik problemlerinin tanımlanması ve çözümünde
mühendisler için önemli bir derstir. Bu ders ile;
1. Mühendislik problemlerinin kavranması
2. Problemlere mühendisçe bir yaklaşımla çözümler bulunması, çözümlere göre ürün/proses tasarımı
3. Yaratıcı düşünme ve patent
4. Uygun malzeme ve proses seçimi
5. Takım çalışması
6. Proje önerisi yazma ve önerilere göre proje yürütme
7. Proje yönetimi
8. Yaratıcı düşünce gelişimi
9. Öğrencilerin sözlü ve yazılı olarak iletişimlerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.
Dersin Tanımı Dersin içeriği, mühendislik problemlerinin tanımlanması, açık ve kapalı uçlu problemlerin sınıflandırılması,
mühendislik tasarımları, kavramsal tasarım, somut tasarım, detaylı tasarım, eş zamanlı mühendislik, grup
çalışması, takım çalışmalarında sosyal varlık olarak insan, proje yönetimi, proje başvuru dosyası, yaratıcı
problem çözme teorisi(TRIZ) konularını kapsamaktadır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile geçen öğrenci,
1. Açık ve kapalı uçlu problemleri ayırt edebilecek,
2. Problem çözme teknikleri yardımıyla (TRIZ, Kalite araçları ve teknikleri, v.b.) çözümleriyle birlikte
tasarım yapabilecek,
3. Bir proje önerisinde yaratıcı fikirlerini aktarmayı öğrenecek ve proje önerisi hazırlayabilecek,
4. Bir takım ile birlikte proje yürütmesini öğrenecek,
5. Makale ve patent taraması yapmayı, yaratıcı yaklaşımın önemini öğrenecek,
6. Proje raporu yazmayı öğrenecek,
7. Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini proje önerisi ve sonuçlarını sunarak geliştirecektir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer Bu derste,
Literatür araştırması, okuma, anlama ve yazma becerilerini geliştirmek için, öğrencilere bir konu verilecek
ve araştırılan makale ve patentlerden bir yazılı rapor vermeleri istenecektir.
Türkiye’deki ve Avrupa Birliği’ndeki organizasyon ve araştırma kurumları tarafından desteklenen proje
taraması, başvuru tarihleri, gerekli belgeler hakkında bir araştırma yapılması istenecektir. Öğrenciler,
takım olarak araştırmalarından bir liste oluşturacaklardır.
Bir kapalı uçlu problem verilecek ve çözüme gitmek için gerekli bilimsel fikrin yazılı olarak bir raporda
sunulması istenecektir.
Çeşitli açık uçlu problemler verilecektir. Takımlara ayrılmış öğrenciler, problemlerden birini seçecek ve
onu kapayacaklardır. Problem çözme tekniklerini kullanarak sonuçlar önerecekler, bir proje önerisi
hazırlayacaklar ve önerilerini sözlü olarak sunacaklardır.
Ardından, takımlar kendi çözümleri üzerinde çalışacak ve çözüm ve tasarımlarını içeren bir proje raporu
hazırlayacaklardır. Proje yönetim yazılımını kullanarak proje planını ibraz etmeleri istenecektir. Dönem
ödevlerinde de aynı yaklaşım uygulanacaktır. Aynı takımlar, dönem sonunda problemler üzerinde
çalışacak, bir proje önerisi ve raporu hazırlayacaklardır. Proje yönetim yazılımı ile proje planı
oluşturacaklardır. Takımda çalışan her bir öğrenci, diğer takım üyeleri tarafından değerlendirilecek ve
sonuçlar dönem sonu notlarına etki edecektir.
Ders Kitabı Problem çözme teknikleri ve tasarımı ders notları
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023