Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 422 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Maden Planlaması ve Tasarımı
İngilizce Mine Planning and Design
Dersin Kodu
MAD 422 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
2 1 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Cengiz Kuzu
Dersin Amaçları 1. Sondaj verileri ile maden yatağının konumunu, miktarını, kalitesini ve üretim şartlarını
Dersin Amacı
belirlemek.
2. Üretim yöntemini belirleyerek ocağın ana yapısını oluşturmak.
3. Makine ve teçhizat seçimi,
4. Fizibilite etüdü ile yatırım kârlılığının belirlemek
Dersin Tanımı Gruplar halinde oluşturulmuş öğrencilere bir maden yatağı ile ilgili bilgiler verilecektir. Bu
Dersin İçeriği
bilgileri kullanarak her bir grup cevher yatağını modelleyerek, madenin işletilebilir rezervini
hesaplayacaktır. Daha sonra, gruplar üretim yöntemini belirleyecek ve madenin planlarını
hazırlayacaktır. Bunu takiben; üretim planlaması, ekipman seçimi, tahkimat tasarımı, nakliyat,
havalandırma, su atımı, yeraltı ve yerüstü maden tesisleri tasarımları ile madenin ekonomik
olarak çalışması için gerekli fizibilite etütlerini yaparak sunacaklardır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Sondaj verilerinden tavan-taban izohipsleri çizimi, rezerv ve dekapaj hesaplama
II. Sondaj verilere dayanarak üretim yöntemi belirleme, ocağın ana yapısını oluşturma
III. Ocağın kazı, nakliyat, havalandırma, tahkimat, su atımı gibi ana fonksiyonları planlama
IV. Makine ve teçhizat seçimi
V. Ekonomik değerlendirme yapma
becerisi kazanır.
Önkoşullar (MAD232/MAD232E) ve (MAD243/MAD243E) ve (MAD241/MAD241E)
Gereken Olanaklar --
Diğer --
Ders Kitabı projeler
Diğer Referanslar Hustrulid W. and Kuchta M., 1995, Open Pit Mine Planning & Design,, Balkema,
(Textbook)
Rotterdam, Brookfield.
Lowrie, R.L. (Ed.), 2002, SME Mining Reference Handbook, Society for Mining,
Metalurgy, and Exploration, Inc., USA.
Eskikaya Ş., Karpuz C., Hindistan M.A. and Tamzok N. (Eds.), 2005, Maden
Mühendisliği Açık Ocak İşletmeciliği El Kitabı, TMMOB Maden Mühendisleri Odası,
Ankara.
Saltoğlu S., 1992, Açık İşletmeler, İTÜ Matbaası.
Hartman H.L., 1987, Introductory Mining Engineering, John Wiley & Sons.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023