Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / ETK 101E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe ETİK
İngilizce Engineering Ethics
Dersin Kodu
ETK 101E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
1 1 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mustafa Doğan
Dersin Amaçları Evrensel etik ilkeleri ve değerleri temelinde kontrol ve otomasyon mühendisliğinde etik ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleki sorumluluk ve risklerin değerlendirilmesi. Küresel bilinç ve kariyer sorgulanması yeteneğinin kazandırılması.
Dersin Tanımı Etik kavramına giriş ve tarihçesi. Etik felsefesi ve ilgili kavramlarının tanıtılması. Mesleki ve Mühendislik etiği, ilkeler ve standartlar. Uluslararası mühendislik kurumlarından örnekler (IEEE ve Dünya Mühendisler Birliği gibi kurumlar vb.). Tarihteki büyük mühendislik kazalarının etik açısından analizi. Çeşitli durum ve vaka çalışmalarının interaktif analizi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki becerileri kazanır
I. Etik ve meslek etiği kavramlarını tanımlama ve yorumlama
II. Etiğin evrensel ve bireysel özgürlük boyutunu anlama
III. Etik karar verme süreçlerini tanıma
IV. Mühendislik kavramı ve mühendislik etiği ilkelerini öğrenme
V. Mesleki sorumluluğu kavrama ve değerlendirilme
VI. Mesleki risklerin değerlendirilmesi
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı - Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinde Etik Ders Notları
Diğer Referanslar - Platon, Sokrates’in Savunması, Kabalcı, 2006.
-Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, Bilgesu, 2014.
-Seneca, Ruh Dinginliği Üzerine, Doğu Batı, 2014.
-Aiskhülos, Oresteia, Mitos/Boyut, 2010.
-Epiktetos, Özgürlük Üzerine Söylevler, Divan, 2013.
-Marcus Aurelius Antoninus, Kendime Düşünceler, Oda, 2009.
-René Decartes, Ruhun İhtirasları, MEB, 1991.
-Immanuel Kant, Pratik Usun Eleştirisi, Say, 2013.
-Mevlana, Mesnevi, Timaş Yayınları, 2007.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023