Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 346E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Jeofizikte Ölçmeler
İngilizce Geophysical Measurements
Dersin Kodu
JEF 346E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Tuna Eken
Dersin Amaçları 1. Yerkabuğu ile ilgili jeofizik ve jeolojik konuların anlaşılmasında öğrenciye bir yeterlilik kazandırmak.
2. Jeofizik problemlerin çözümünde, çok disiplinli bir anlayış ile jeofizik verilerin toplanması, işlenmesi ve yorumlanması amacıyla modern jeofizik aletlerinin ve bilgisayar sistemlerinin kullanma becerisini kazandırmak.
3. Kaya ve zemin mekaniğine ilişkin mühendislik problemlerinin, doğal afetler (depremler, tsunamiler, sel, heyelan), doğal kaynakların aranması, yeraltısuyu aranması, çevre ve arkeoloji ve yeraltının sığ ve derin fiziksel özelliklerinin tahmininde jeofizik ilkelerin uyglanmasına yönelik kabiliyetlerin kazandırılması.
4. Kara ve deniz ortamlarında doğal kaynaklar ve endüstriyel hammaddelerin aranması konularında bilgi sahibi yapmak.
5. Meslektaşlar ile sözlü ve yazılı sunular yoluyla birey ve ekip olarak iletişim kurma becerisini kazanmak, sunulan çözümlerin toplum üzerindeki etkisini dikkate almak, etik değerlere bağlılık ve yaşam boyu öğrenme arzusunu oluşturmak.
Dersin Tanımı Jeofizikte Ölçmeler dersinin kapsamında, arama jeofiziği ve jeolojik problemlere ilişkin çeşitli çözümler, jeofizik ölçüm ekipmanlarının düzenlenmesi, jeofizik ölçümler ve aşamaları, ölçüm noktasının belirlenmesi ve sonuçlara etkileri, elektromanyetik, gravite, manyetik, sismik, doğal-potansiyel gibi ölçüm tekniklerinin sahada uygulanması, toplanan gözlem verilerinin grafiklendirilmesi veya haritalandırılması, veri işlem teknikleri, sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması gibi konular yer alır. Haftasonu ölçümlerine ek olarak 10 günlük bir saha kampını içeren dönem sonu arazi etkinliği neticesinde öğrenciler elde ettikleri sonuçları yazılı (rapor formatında) ve sözlü olarak sunarlar.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023