Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 315 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Metalurji
İngilizce Metallurgy
Dersin Kodu
MAD 315 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fatma Arslan
Dersin Amaçları Bu dersin temel amacı:
1. Metalurjik prosesler, madencilik ile ilişkisi ve endüstriyel uygulamaları hakkında temel bilgiler vermek,
2. Öğrencilerin bir araya gelmesini, verilen bir konuda bilgiye ulaşması ve toplaması, rapor yazımı ve belirli bir sürede arkadaşlarına sunma becerilerinin sağlanmasıdır.
Dersin Tanımı Metalurjinin tanımı ve sınıflandırılması, metalurjik ön işlemler. Aglomerasyon (nodülleme, briketleme, peletleme, sinterleme). Pirometalurjinin tanımı ve sınıflandırılması, kurutma, kalsinasyon, kavurma, ergitme ve rafinasyon. Demir-çelik üretimi. Bakır ergitme ve rafinasyonu. Pirometalurjik yöntemlerle çinko üretimi. Hidrometalurjinin tanımı ve sınıflandırılması, çözücülerin tanımı ve sınıflandırılması, liç yöntemleri, katı/sıvı ayırımı. Çözeltilerden metallerin kazanımı, Hidrometalurjik proseslerden örnekler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
1. Metalurji ve metalurjik ön işlemler hakkında bilgi sahibi olma,
2. Piro-metalurji alanında bilgi sahibi olma,
3. Hidro ve elektro-metalurji alanında bilgi sahibi olma
4. Metalurjide Endüstriyel uygulamalar (demir ve çelik, bakır, çinko, alüminyum, altın-gümüş).hakkında bilgi sahibi olma,
5. Ders kapsamında verilen temel bilgileri uygulama ile birleştirme,
6. Metalurji alanına belli bir konuda bilgi toplama, değerlendirme, rapor yazma ve sunma becerisi kazanma ve aktif olarak derse katılma becerilerini kazanır.
Önkoşullar yok
Gereken Olanaklar Ödev Ve Proje Hazırlama Ve Sunumlarda Bilgisayar Kullanılacaktır.
Diğer Öğrencilere dersi daha iyi anlamaları amacı ile ödev verilecek ve bu ödevler bir hafta sonra toplanacaktır. Ödev sorularından sınavlarda yararlanılabilir.
Ders Kitabı F. Arslan, Metalurji Ders Notları (Metallurgy Course Notes)
Diğer Referanslar 1. B.A. Wills (1985) Mineral Processing Technology, 3rd Edition, Pergamon Press, New York-London-Paris.
2. J.D. Gilchrist (1980) Extraction Metallurgy, 2nd Edition, Pergamon Press, New York-London-Paris.
3. T. Rosenqvist (1974) Principles of Extractive Metallurgy, McGraw-Hill Book Company, New York-London.
4. F. Habashi (1970-86), Principles of Extractive Metallurgy, Volume 1, General Principles, Gordon and Breach Science Publishers Inc., New York-London.
5. F. Habashi (1970-86), Principles of Extractive Metallurgy, Volume 2, Hydrometallurgy, Gordon and Breach Science Publishers Inc., New York-London.
6. F. Habashi (1970-86), Principles of Extractive Metallurgy, Volume 3, Pyrometallurgy, Gordon and Breach Science Publishers Inc., New York-London.
7. S. Cankut (1972) Extractive Metallurgy, Istanbul Technical University–Gümüşsuyu (in Turkish).
8. F.Y. Bor (1979) Principles of Extractive Metallurgy, Part I, Istanbul Technical University–Gümüşsuyu (in Turkish).
9. F.Y. Bor (1989) Principles of Extractive Metallurgy, Part II, Istanbul Technical University –Gümüşsuyu (in Turkish).
10. V. Aytekin, E. Tulgar, E. Çavuşoğlu, F. Dikeç, A.F. Çakır (1976) Metallurgy Technology, Istanbul (in Turkish).
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024