Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 419 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Uygulamalı Mineraloji
İngilizce Applied Mineralogy
Dersin Kodu
JEO 419 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Recep Fahri Esenli
Dersin Amaçları Dersin amacı farklı türdeki minerallerin oluşum ve gelişim mekanizmalarının, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin tanıtılmasıdır. Ders minerallerin öğrenilmesini amaçladığından dersin uygulamalı kısmı teorik kısmı kadar önemlidir. Uygulamalar sırasında mineraller laboratuvarda bulunan el örnekleri ile tanıtılmaktadır. Mineralleri sınıflama için kullanılan basit testler ve uygulamalar verilir.
Dersin Tanımı Uygulamalı mineralojiye giriş, örnekleme, mineral tanelerinin fraksiyonu, saflaştırılması-ayırma, mineral-kristal tanımı, pratik tanımlamalar, polarizan mikroskopta mineral oranları, imaj analizi, ölçme teknikleri, minerallerde x-ışınları, elektron mikroprob, XRF analizi, SEM, TEM, Radyoaktif teknikler, infrared spektroskobisi, ısıl teknikler.
Dersin Çıktıları 1.Mineralojinin temel esaslarının verilmesi
2.Minerallerin sınıflama kriterlerinin verilmesi
3.Minerallerin kimyasal, elektrik ve mekanik özelliklerinin verilmesi
4. Farklı minerallerin fiziksel ve tanımsal özelliklerinin verilmesi
5.Farklı mineral gruplarının tanıtılması (Nabitler, oksitler, sülfürler, karbonatlar, boratlar silikatlar vd..)
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Aslaner, M., Mineraloji I
Dana, E.S., Tüm "A textbook of Mineralogy" veya "Manual of Mineralogy" serileri (1932-2001)
Jeokimya Temel kavramlar ve ilkeler Editörler Namık Çağatay, Ayhan Erler, TMMOB Jeoloji Mühendisleri odası yayınları:32
İnan, K., Tanyolu, E., 1982. Mineraloji (Cornelius S. - Hurlbut JR'dan çeviri) Cilt I, II.
Kumbasar, I Aykol, Mineraloji
Kumbasar, I., 1977. Silikat Mineralleri, İTÜ Matbaası, sayı:1098.
Okay, A.C., 1967, Mineral bilim, İÜ Fen Fak. Acar Matbaası.
Perkins & Dexter, 1998. Mineralogy, Prentice-Hall
Klein, C. and Hurlburt, C (1993) Manual of Mineralogy. John Wiley and Sons
W.A. Deer, R.A. Howie and J. Zussman (1962, 1974, 1980) Rock Forming
Minerals (Seven Volumes) Longmans, London.
C. Klein and C.S. Hurlbut, Jr. (1993) Manual of Mineralogy (After J.D. Dana, 21st
edition). Wiley, (New York).
Uz, B., 1994. Mineraller (Kristallografi-Mineraloji), 436s. Birsen Yayınevi.
William D. Nesse, Introduction to Mineralogy.
Yeniyol M. Mineraloji, 2004

WEB Kaynakları
http://un2sg4.unige.ch/athena/mineral/mineral.html
http://mineral.galleries.com/minerals/by_class.htm
http://www.mindat.org
http://www.mines.itu.edu.tr/muze/giris1.htm
http://www.mta.gov.tr
http://webmineral.com/speciments.shtml
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021