Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 311E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sismoloji
İngilizce Seismology
Dersin Kodu
JEF 311E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
4 3 - 2
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emine Aysun Güney
Dersin Amaçları 1. Sismoloji alt yapısı için gerekli temel bilgilerin anlaşılması: elastisite teorisi ve dalga yayılımı.
2. Sismolojinin veri ve yöntemleri ile yerin iç yapısının incelenmesi.
3. Deprem parametrelerinin nasıl hesaplanacağının anlaşılması.
4. Sismoloji verilerinin toplanması, işlenmesi ve yorumlanması için gerekli becerilerin geliştirilmesi.
Dersin Tanımı Sismoloji giriş dersinde, sismik dalgaların temel teorisine ve yerin iç yapısını anlamak amacıyla sismolojik gözlemlerin ve yöntemlerin nasıl kullanıldığına odaklanılır. Ders kapsamında incelenen konular: elastisite teorisi, dalga denklemleri, cisim ve yüzey dalgaları, yerin sismolojisi ve yapısı, küresel yeriçi yapısında sismik dalgalar, deprem parametrelerinin belirlenmesi, faylar ve faylanma mekanizması, sismisitedir.
Dersin Çıktıları 1. Mühendislik, bilim ve matematik prensiplerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
2. Uygun deneyler geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuçlara varmak için mühendislik kararlarını kullanma becerisi.
3. Uygun öğrenme stratejilerini kullanarak gerektiğinde yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021