Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / CHZ 224E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yüzey ve Kolloid Kimyası
İngilizce Surface and Colloid Chemistry
Dersin Kodu
CHZ 224E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Orhan Özdemir
Dersin Amaçları 1. Zenginleştirme prosesleri arasında önemli bir yere sahip olan ve yoğun bir biçimde kullanılan flotasyonda yüzey ve kolloid kimyasının önemini cevher hazırlama bölümü öğrencilerine açıklamak,
2. Çözelti kimyası, tanelerin elektrokinetik özellikleri, mineral tanelerinin su içindeki kolloidal davranışı ve daha önemlisi flotasyonda kullanılan reaktiflerin yüzey aktif özellikleri ve bunları denetleyen mekanizmaları anlatmak,
3. Flotasyona ilave olarak, cevher hazırlamanın önemli bir prosesi olan susuzlandırma ve bunun alt prosesleri olan koagülasyon ve flokülasyonu açıklamak amacıyla tane-tane ve tane-kabarcık etkileşimlerini belirleyen kuvvetlerin büyüklüğü ve mekanizmalarını ayrıntılı olarak vermektir.
Dersin Tanımı Kolloidal sistemlerin tarihçesi, tanımı ve sınıflandırılması, Sıvı/katı, sıvı/sıvı, katı/gaz arayüzey olayları, Yüzey gerilim, yayılma ve ıslanabilirlik, Katı/sıvı arayüzeylerinde adsorpsiyon: Elektrolit olmayan sistemler, Elektrokinetik olaylar, Kolloid stabilitesi ve DLVO teorisi, Sürfaktan sistemleri: misel oluşumu, Polimerler biyokolloidler:, Dispersiyon, aerosol, köpük, ve emülsiyonlar.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024