Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 113 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kristalografi
İngilizce Crystalography
Dersin Kodu
JEO 113 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
2 1 - 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Recep Fahri Esenli
Bala Ekinci Şans
Dersin Amaçları Dersin amacı kristalografinin temel prensiplerini açıklamak, mineralojinin ilk konusu olarak; kristalleşme, kristallerin iç düzenleri ve dış biçimleri hakkında teorik ve uygulamalı açıklamaları vermek, minerallerin dolayısıyla kristallerin kimyasal özellikleri ve fiziksel özellikler ile ilgili başlıkları tanımlamaktır ve öğrenciyi üst yarıyıllarda okuyacağı mineraloji, optik mineraloji derslerine hazırlamaktır. Uygulamalar sırasında kristal şekilleri üzerinde; simetri, yüzey indisleme ve steografik izdüşümler yapılmaktadır. Doğal mineral örnekleri üzerinde de fiziksel özellikler araştırılmaktadır
Dersin Tanımı Kristal içyapısı; tek, iki, üç boyutlu düzenler, kafes, kafesler, uzay grupları.
Kristalleşme, kristal büyümesi, yapı tipleri, yapı kusurları, ikizlik, ikiz kristal, kristal habitusları,
Kristal dış biçim, simetri, translasyonsuz simetri işlemleri, translasyon. Simetri uygulamaları.
Kristalografik eksenler, Weiss ve Miller indisleri. Kristal şekilleri. Zon, zon yasaları.
Kristal izdüşümleri. İzdüşüm uygulamaları.
Kristal Sistemleri: Kübik, Tetragonal, Ortorombik, Monoklinik, Triklinik, Hekzagonal, Romboedrik sistemler. Sınıflar, şekiller. Uygulamalar.
Kristal kimyası. Minerallerin fiziksel özelliklerine özet giriş.
X-ışınları, X-ışınları difraksiyonu (XRD). XRD uygulaması.
Dersin Çıktıları 1. Kristalografinin temel prensiplerinin verilmesi
2. Kristal sistemlerinin ve sınıflarının verilmesi
3. Kristallerin iç ve dış düzen ve biçimlerinin verilmesi.
4. Yedi kristal sisteminin açıklamasının verilmesi.
5. Kristal kimyası ve fiziksel özelliklerin verilmesi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Sağıroğlu, G. (1984). Kristalografi. İTÜ Yayını.
Kristalografi Ders Notları (Fahri Esenli)
Diğer Referanslar Aslaner, M. (1995). Mineraloji-I. KTÜ Yayını, Trabzon.
Dana, E.S. (1932-2001 Serileri). A Textbook of Mineralogy veya Manual of Mineralogy.
İnan, K., Tanyolu, E. (1982). Mineraloji, (Çeviri: Mineralogy; Cornelius, S., Hurlbut, Jr.), Doyuran Matbaası, İstanbul.
Klein, C., Hurlbut, C.S. Jr. (1993). Manual of Mineralogy (After J.D. Dana, 21st Edition). John Wiley and Sons, New York.
Kumbasar, I., Aykol, A. (1993). Mineraloji. İTÜ Yayını. İstanbul.
Kumbasar, I. (1977). Silikat Mineralleri. İTÜ Yayını. İstanbul.
Perkins, D. (1998). Mineralogy, Prentice-Hall.
Deer, W.A., Howie, R.A., Zussman, J. (1980). Rock Forming Minerals (Seven Volumes). Longmans, London.
Uz, B. (1994). Mineraller (Kristalografi-Mineraloji), 436s. Birsen Yayınevi.
Uz, B. (1994). Mineraller, Kurtiş Matbaası (1994)
Üşenmez, Ş., Mineraloji ve Mineraller Teknolojisi. Gazi Üniv., Müh.-Mim. Fakültesi Yayını. Ankara.
William, D. N. (2000). Introduction to Mineralogy. Oxford University Press.
Yeniyol M. (2004). Mineraloji. İstanbul.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024