Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 492E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bitirme Çalışması
İngilizce Graduation Project
Dersin Kodu
MAD 492E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
3 - 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Türker Hüdaverdi
Dersin Amaçları 1. Maden Mühendisliğinin konuları ve endüstriyel uygulamaları hakkında öğrenimi esnasında öğrendiği bilgileri birleştirerek problem çözme yeterliliği kazandırmak,
2. Verilen bir proje konusunda literatür taraması, teorik çalışma ve çözüm yöntemi geliştirebilme yeterliliği kazandırmak,
3. Saha çalışması ve deneysel çalışma yapabilme, veri toplayabilme, veri analizi ve sonuç çıkarma yeterliliği kazandırmak,
4. Bu çalışmaları teknik bir rapor olarak hazırlayabilmek ve seyirci karşısında yaptıklarını sunabilmek yeterliliği kazandırmak.
Dersin Tanımı Veri toplamak üzere arazi çalışması, laboratuvar çalışması, ofis çalışması yapılması, verilerin analiz edilmesi, tasarım ve raporlama.
Dersin Çıktıları Bu dersi başaran öğrenciler;
I. Maden mühendisliği ile ilgili bir problemi derinlemesine incelemek üzere takip edilmesi gereken aşamaları öğrenir.
II. Konu ile ilgili veri toplamayı öğrenir.
III. Verilerin analiz edilmesini ve sonuç çıkarmaya yönelik değerlendirmeyi öğrenir.
IV. Çalışmalarını teknik rapor formatına getirmeyi ve seyirci karşısında sunmayı öğrenir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024