Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 331 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Elektromanyetik Prospeksiyon
İngilizce Electromagnetic Prospecting
Dersin Kodu
JEF 331 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gülçin Özürlan Ağaçgözgü
Dersin Amaçları 1.Matematik, fizik, kimya, diferansiyel denklemler, statik, dinamik, olasılık ve istatistik, veri işlem konularını içeren temel ve mühendislik bilimleri ayrıca insan ve toplum bilimleri hakkında bilgi sahibi olmak.

2. Jeofiziğin temel esaslarını, kaya ve zemin mekaniği, jeodezi, doğal afet (depremler, tsunamile, seller ve heyelanlar), hidrojeoloji, çevre ve arkeoloji ile ilişkili problemlerin çözümü için, sığ ve derin yer kabuğu’nun fiziksel özelliklerinin kestiriminde uygulayabilmek.

3. Modern jeofizik enstrümanlarını kullanarak jeofizik problemlerin çözümünde çok disiplinli veri toplama, değerlendirme tekniklerini öğrenmek.

4. Kara ve deniz ortamında doğal kaynak ve endüstriyel hammaddelerin aranması konusunda bilgi sahibi olmak.

5. Üretilen mühendislik çözümlerinin topluma olan etkisini dikkate alarak, mesleki etik sorumluluğunu ve yaşam boyu öğrenmenin önemini göz önünde bulundurarak gerçekleştirilecek bireysel ve/veya takım projelerini sözlü ya da yazılı olarak sunma yolu ile profesyoneller ile iletişim kurabilme becerilerini kazanmak.
Dersin Tanımı Jeofizik mühendisliğinde elektromanyetik yöntemler, elektromanyetik alanlar,
yöntemlerin sınıflandırılması, frekans ve zaman ortamı yöntemler, doğal ve yapay kaynaklı yöntemler, fizik esaslar, ölçüm teknikleri, verilerin değerlendirilmesi, uygulama örnekleri.
Dersin Çıktıları I. Jeofizik mühendisliği kapsamındaki problemlerin çözümü için, temel bilimler, temel mühendislik bilimleri ve yer bilimlerinin uygulamaları konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olması.

II. Jeofizik verilerinin toplanması için öğrencilerin takım olarak arazi çalışmalarının tasarımını yapma becerilerinin geliştirilmesi.

III. Bilişim teknolojilerinin modern alet ve yazılımları ile öğrencilerin toplanan jeofizik verilerini işleme kapasitelerinin geliştirilmesi.

IV. Öğrencilerin işlenmiş jeofizik verilerini çok disiplinli yaklaşımı kullanarak değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi.

V. Maden, petrol ve doğal gaz, nadir yer elementleri ve endüstriyel hammaddeleri gibi doğal kaynakların aranması konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olmasının sağlanması.

VI. Yerleşim yeri planlaması çevre ve arkeolojik problemlerin araştırılması konusunda öğrencilerin bilgi sahibi olması.

VII. Öğrencilerin sözlü ve yazılı olarak araştırmalarının sonuçlarını etkin biçimde sunabilme yeteneğinin geliştirilmesi, yaşam boyu yeni kavramların öğrenilmesi ve mesleğin uygulamaları konusunda öğrencinin cesaretlendirilmesi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Özürlan, G., Ulugergerli, Emin, U., 2005, Jeofizik Mühendisliğinde Elektromanyetik Yöntemler, Birsen Yayınevi.
Diğer Referanslar Telford, W.M., Geldart, L. P., Sheriff, R. E., Keys, D.A., Applied Geophysics, Cambridge University Press.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020