Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / ETK 101E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Etiği
İngilizce Engineering Ethics
Dersin Kodu
ETK 101E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
1 1 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İbrahim Metin Mıhçakan
İbrahim Metin Mıhçakan
Dersin Amaçları 1. Öğrencilere mezuniyetleri sonrası iş yaşamları sırasında yüklenecekleri görevlerin getireceği sorumlulukların önemini öğretmek;
2. Öğrencilerin üniversite öğrenimi görmüş bireyler olarak sahip oldukları yurttaşlık bilincini çalışma biçimlerine yansıtmalarını sağlamak;
3. Teknolojik ve bilimsel gelişmelerde karşılaşılan etik sorunları çözecek bilgileri kazanmış mezunlar yetiştirmek.
Dersin Tanımı Felsefi ve etik kavramlar, Genel ahlak ilkeleri, İnsan hakları, Ahlak felsefesinin temel kavramları, Etik teorileri, Mühendislik etiğinin tarihsel gelişimi,Mühendislik etiği kuralları, Tasarımda mühendislik etiği, Mühendislik mesleğinde seçim ve etik, Mühendislik etiği ilkeleri, Mühendislik alanlarında etik, Kurum etiği,Yöneticilik etiği, Etik ve küreselleşme, Mühendislikte dürüstlük ve sorumluluk, Ürün sorumluluğu, Gönüllülerin bilgilendirilmesi, Anlaşmazlıkların çözümüne etik yaklaşım, Pazarlık stratejileri, Mühendislik ve çevre.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Profesyonel anlayışla eknik ve sosyal boyutları kullanarak sağduyulu karar verme becerisine sahip olacaklar;
3. Objektif düşünebilme becerisi kazanacaklar;
4. Küresel ve ulusal düzeydeki sorunların çözümüne duyarlı olacaklar;
5. Teknik alt yapıyı toplumun uygar toplum düzenine yönelmesini ve uyumunu sağlamak üzere kullanabilecekler;
6. Meslekle ilgili konularda tartışabilme ve çok yönlü düşünebilme becerisi kazanacaklardır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Fleddermann, C. B. (2012) Engineering Ethics, 4th ed., Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, USA.
Diğer Referanslar Martin, M. W., and Sclinzinger, R. (1989) Ethics in Engineering, McGraw-Hill.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024