Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 445E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Petrol ve Doğal Gaz Jeolojisi
İngilizce Petroleum and Natural Gas Geology
Dersin Kodu
JEO 445E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Sedat İnan
Dersin Amaçları 1. Öğrencilere Petrol, doğal gaz oluşum ve birikim süreçlerini öğretmek
2. Öğrencilerin petrol sisteminin ana elementleri konusunda bilgi ve uygulama deneyimi sahibi olmalarını sağlamak.
3. Petrol aramacılık yöntemlerini öğretmek
Dersin Tanımı Bu ders petrol ve doğal gazın kaynak kayaçlarda oluşumu, rezervuar kayaçlara göçü ve değişik kapanlarda yeraltında depolanması konularındaki temel kavramları kapsamaktadır. Derste ayrıca petrol ve doğalgaz aranması ve işletilmesinde kullanılan jeolojik yöntem ve teknikler incelenecektir. Geleneksel olmayan hidrokarbon kaynakları da tanıtılmaktadır..
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Genel olarak petrol sistemi üzerine sağlam bilgi edinirler
2. Petrol sisteminin elementleri ve süreçlerinıi detaylı öğrenirler
3. Günümüz ve jeolojik geçmişteki yeraltı sıcaklık ortamının petrol sistemine etkisini öğrenirler
4. Jeolojik geçmişte kaynak kayanın gömülme tarihçesinin günümüz petrol oluşumlarına etkisini öğrenirler
5. Kaynak kayanın gömülme ve termal tarihçe incelemesini öğrenir. Petrol ve doğal gaz oluşumu ile kaynak kayadan atılma sürecini değerlendirmeyi öğrenir
6. Petrol atılma verimliliğini öğrenir. Konvansiyonel olmayan hidrokarbon kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.
7. Uygun öğrenme stratejileri kullanarak yeni bilgi edinme ve gerektiğinde ve gereğince uygulama becerisi kazanır
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Tissot, B.P. and Welte D.H., 1984; Petroleum Formation and Occurrence (2nd edition): Springer Verlag, 699 p. E-BOOK (Mustafa Inan Library)

2. Selley, R.C., 1998, Elements of Petroleum Geology (2nd edition): Academic Press, 470 p. Reserved Hard Copy (Mustafa Inan Library)
Diğer Referanslar 1.Bjørlykke, K. 2015, Petroleum Geoscience From Sedimentary Environments to Rock Physics (Second Edition): Springer, 662 p. E-BOOK (Mustafa Inan Library)
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024