Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / MAD 354E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Cevher Hazırlama II
İngilizce Mineral Processing II
Dersin Kodu
MAD 354E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
- 2 - 2
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ayhan Ali Sirkeci
Dersin Amaçları 1. Zenginleştirmede kullanılan kavramlar, zenginleştirmenin önemini, mineral özelliklerini ve zenginleştirme yönteminin seçiminde mineral özelliklerinin önemini öğretmek.
2. , Temel zenginleştirme devre tertiplerini, deney sonuçlarının değerlendirilmesini, zenginleştirmede kullanılan yöntem ce cihazları tanıtmak.
3. Proses akım şemalarının oluşturulmasını öğretmek.
Dersin Tanımı Cevher zenginleştirmenin tanımı ve önemi, uygulama amacı ve uygulama alanları, zenginleştirmede
yararlanılan mineral özellikleri, zenginleştirme yöntemleri ve yöntem seçimi, temel zenginleştirme devre
tertipleri, zenginleştirme sonuçlarının değerlendirilmesi, tane serbestleşmesi, boyuta göre sınıflandırma
ile zenginleştirme, ayıklama ile zenginleştirme, tanelerin akışkan ortamlardaki hareketleri, gravite
zenginleştirmesindeki önemi, ağır ortam ile zenginleştirme yöntemleri, jig ile zenginleştirme, tabaka
halinde akış ile zenginleştirme ve santrifüjlü ayırıcılar, manyetik ayırma, elektrostatik ayırma. Flotasyon
yöntemi ile zenginleştirme, kimyasal zenginleştirme.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
I. Zenginleştirmenin esasları ve önemi, minerallerin fiziksel özellikleri ve zenginleştirmeye etkisi
II. Temel zenginleştirme devresi tasarımı
III. Zenginleştirme sonuçlarının değerlendirilmesi
IV. Tane serbestleşmesinin belirlenmesi
V. Boyuta gore sınıflandırma ile zenginleştirme, ayıklama ile zenginleştirme
VI. Özgül ağırlık farkına gore zenginleştirme
VII. Manyetik ayırma ve elektrostatik ayırma ile zenginleştirme
VIII. Flotasyon ve kimyasal zenginleştirme
IX. Bu konular vasıtasıyla proses akım şemalarının tasarımı konularında bilgi ve beceri kazanılır.
Önkoşullar MAD341 / MAD341E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Taggart A.F. “Handbook of Mineral dressing”, John Wiley and Sons Inc., 7. Edt., Newyork, 1960.
Pryor E.J., “Mineral Processing”, 3. Edt., Elsevier Pub. Com. Ltd., Amsterdam, 1965.
Habashi F., “Principles of Extractive Metallurgy”, Vol. 2, Gordon and Breach Science Publishers Inc., Newyork, 1970.
Schubert H., “Aufbereitung Fester Mineralischer Rohstoffe”, Band 1, Band 2, Band 3, VEB Deutscher Verlag Für Grundstoffindustrie, Leipzig, 1988.
Wills B.A., “Mineral Processing Technology”, 7th .Edt., Peramon Press, Oxford, 2006.
Diğer Referanslar Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023