Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 412E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Endüstriyel Hammaddeler
İngilizce Industrial Materials
Dersin Kodu
JEO 412E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
2 1 - 2
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emin Çiftçi
Dersin Amaçları Ders jeoloji mühendisliği bölümü öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmiştir. Plastik, seramik, gübre, cam, enerji hammaddeleri ile refrakterler, aşındırıcılar, dolgu ve pigmentler hakkında temel jeolojik, mineralojik, fiziksel ve kimyasal özellikler ile kullanım kriterlerinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Endüstriyel hammadde yatakalarının oluşumu. Yataklanma şekilleri ve değerlendirilmesi. Genel kavramlar. Fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikler. Kullanım alanları. Kullanım şekilleri. Kullanım alanında talep edilen kalite özellikleri. Yıllık üretimler. Dünya ticareti. Satış koşulları ve fiyatı.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, endüstriyel hammadde kaynaklarının (antimonit, asbest, atapuljit ve sepiyolit, berilyum mineralleri, boksit, boratlar, brom, barit, bentonit, demir oksit, diyatomit, azot bileşikleri, elmas, feldispat, fosfat kayaları, grafit, granat, iyot, karbonat kayaları, kükürt, manganez, olivin, fluorit, kaolin, kromit, jips ve anhidrit, korund ve zımpara, nadir topraklar, perlit, ponza, silis ve kuvars, sodyum sülfat, magnezyum bileşikleri, mika, profillit, nefelinli siyenit, selestit, sillimanit mineralleri, talk, titanyum mineralleri, vollastonit, zirkonyum mineralleri, potas, soda külü ve stavrolit) jeolojik, mineralojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, kullanım alanlarını, Türkiye ve dünyadaki önemli yatak tiplerini, Pazar ve pazarlama durumlarını, geri kazanımlarını, sağlık koşulları ve yerini alabilecek ürünleri öğreneceklerdir.
Önkoşullar JEO 321/ JEO339
JEO 321E / JEO 339E
Gereken Olanaklar Yok
Diğer
Ders Kitabı Harben, P.W., The Industrial Minerals Hand Book. A Guide to Markets, Specifications and Prices, Peter Harben Inc., 2002, 412p.
Diğer Referanslar 1) Ciullo, P.A., Industrial Minerals and Their Uses. A Handbook and Formulary, Noyes Publications, 1996, 443p.
2) Degryse, P., Elsen, J. (Ed.), Industrial Minerals., Resources, Characteristics and Applications, Leuven University Press, 2003, 120p.
3) Manning, D.A.C., Introduction to Industrial Minerals. Chapman & Hall, 1995, 276p.
4) Chang, L.L.Y., Industrial Mineralogy. Materials, Processes, and Uses. Prentice Hall, 2002, 472p.
5) Kogel, J.E., Triverdi, N.C., Barker, J.M., Krukowski, S.T. (Ed.), Industrial Rocks and Rocks, 7th Edition, 2006, 1548p.
6) Harben, P.W., Kuzvart, M. Minerals-A Global Geology, Industrial Minerals Information Ltd., 1996, 462p.
7) Kırıkoğlu, M.S., Maden Yatakları. İ.T.Ü. Gümüşsuyu Matbaası, İstanbul, No: 1488, 1992, 272s.
8) Kuşçu, M., Endüsatriyel Kayaçlar ve Mineraller. SDÜ Yayın No 10, 2001, 381s.
9) Önal, G., Özpeker, I., Yüce, E., Güney, A. (Ed.), İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Endüstriyel Mineraller Envanteri, 1999, 244s.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021