Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 412 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Endüstriyel Hammaddeler
İngilizce Industrial Materials
Dersin Kodu
JEO 412 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
2 1 - 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Demet Yıldırım
Dersin Amaçları Ders jeoloji mühendisliği bölümü öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmiştir. Plastik, seramik, gübre, cam, enerji hammaddeleri ile refrakterler, aşındırıcılar, dolgu ve pigmentler hakkında temel jeolojik, mineralojik, fiziksel ve kimyasal özellikler ile kullanım kriterlerinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Ders konuları; Endüstriyel hammadde yataklarının oluşumu.
Yataklanma şekilleri ve değerlendirilmesi.
Genel kavramlar.
Fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikler.
Kullanım alanları.
Kullanım şekilleri.
Kullanım alanında talep edilen kalite özellikleri.
Yıllık üretimler.
Dünya ticareti.
Satış koşulları ve fiyatı.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, endüstriyel hammadde kaynaklarının (antimonit, asbest, atapuljit ve sepiyolit, berilyum mineralleri, boksit, boratlar, brom, barit, bentonit, demir oksit, diyatomit, azot bileşikleri, elmas, feldispat, fosfat kayaları, grafit, granat, iyot, karbonat kayaları, kükürt, manganez, olivin, fluorit, kaolin, kromit, jips ve anhidrit, korund ve zımpara, nadir topraklar, perlit, ponza, silis ve kuvars, sodyum sülfat, magnezyum bileşikleri, mika, profillit, nefelinli siyenit, selestit, sillimanit mineralleri, talk, titanyum mineralleri, vollastonit, zirkonyum mineralleri, potas, soda külü ve stavrolit) jeolojik, mineralojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, kullanım alanlarını, Türkiye ve dünyadaki önemli yatak tiplerini, Pazar ve pazarlama durumlarını, geri kazanımlarını, sağlık koşulları ve yerini alabilecek ürünleri öğreneceklerdir.
Önkoşullar JEO 321 MIN DD
veya JEO 321E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024