Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 425E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Jeofiziği
İngilizce Engineering Geophysics
Dersin Kodu
JEF 425E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
3 2 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mustafa Emin Demirbağ
Dersin Amaçları Giriş olarak yerbilimlerinde karşılaşılan mühendislik problemleri tanıtılmaktadır. Her hafta yer bilimlerinin önemli bir problem konusu (genellikle populer olanı) ele alınmakta ve bu problemin nasıl çözülebileceği tartışılmaktadır. Uygulama olarak ise tartışılan konu bir vaka olarak öğrenciye verilmekte ve öğrenci kendisine verilen verileri bilgileri değerlendirek gerçek bir ptoblemin çözümünün yasıl yapıldığını ve sonuçlarını nasıl sunacağını öğrenmektedir.
Dersin Tanımı 1. Öğrencilere mühendis gibi düşünmeyi ve yaklaşmayı öğretmek.
2. Yerbilimi problemi iyi anlayıp ona uygun jeofizik yöntemi/yöntemleri belirlemek.
3. Jeofizik verileri doğru olarak değerlendirmeyi ve saha bilgilerini kullanarak çoklu çözümlerin nasıl tekil çözüme indirgendiğini öğretmek.
4. Yeptığı çalışmayı, bütün ayrıntıların bulunduğu bir rapor hazırlamayı ve sunmayı öğretmek.
Dersin Çıktıları 1. Jeofizik mühendisliği kapsamında ele alınabilecek problemler hakkında bilgi sahibi olması.
2. Yerbilimlerinde karşılaşılabilecek mühendislik problemlerinin detaylarını iyi anlamak, gerektiğinde diğer disiplinlerden insanlardan oluşan ekip oluşturmak.
3. Çözüme ulaşmak için jeofizik yöntem / yöntemlerin seçimini yapma becerisini kazanmak.
4. Yerbilimleri mühendislik projesini çözdükten sonra raporlama becerisini kazanmak.
Önkoşullar JEF222 Uygılamalı Jeofizik
Gereken Olanaklar Kişisel bilgisayar
Diğer
Ders Kitabı Stanley H. Ward (ed.). 1990. Geotechnical and environmental geophysics. Ed. Soc. Of Exp. Geop., Oklahoma.
Diğer Referanslar Sharma, V.P., 1997, Environmental and engineering geophysics. Cambridge University Press.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023