Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 319 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Madencilik Bilgisi
İngilizce Mining for Geologists
Dersin Kodu
JEO 319 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mustafa Kumral
Dersin Amaçları 1 - Maden aramalarında etkin görev alabilecek mühendisler yetiştirme
2 - Maden yataklarının plaka tektoniği ile birlikte köken ilişkisinin verilmesi
3 - Rezerv ve tenör kavramları, cevher yapı ve doku ilişkileri mineral birlikleri, sistematik ve uygun numune toplama
4 - Maden arama teknikleri, sondaj yeri belirleme ve kuyu loglaması
5 - Cevher ilişkisi, alterasyon ve anomalinin önemi, maden aramalarında çağdaş yöntemler.
Dersin Tanımı Maden Yatakları Hakkında Özet Bilgiler, Maden Aramanın Anlamı ve Safhaları, Etki Alanı, Tenör, Yoğunluk ve Rezervin Tanımı, Etki Alanının Belirlenmesi, Tenörün Çeşitleri, Tenör Hesaplama Yöntemleri, Yoğunluğun Çeşitleri, Yoğunluk Hesaplama Yöntemleri, Rezervin Çeşitleri, Alan ve Hacim Hesapları, Rezerv Hesaplama Yöntemleri, Cevher Niteliği (Yataklanma Şekilleri, Cevher Yapı ve Dokuları, Mineral Birlikleri, Yararlı ve Zararlı Bileşikler), Yoğunluk ve Rezerv Hesapları, Jeokimyasal Prospeksiyon, Havadan Prospeksiyon, Radyoaktif Minerallerin Prospeksiyonu, Lüminesan Minerallerin Prospeksiyonu, Alüvyoner Prospeksiyon, Derin Prospeksiyon, Jeofizik Prospeksiyon Çeşitleri, Sondajlı Aramalar, Sondaj Çeşitleri, Seçimi, Sondaj Yerlerinin Saptanması, Sondaj Örnekleri, Sondaj Logları, Yeraltı Çalışmalarının Tanımı, Çeşitleri ve Özellikleri, Yeraltı Löveleri , Derin Prospeksiyon Sonucunda Hazırlanan Harita, Kesit, Diyagram Ve Maketler, Jeolojik Kılavuzlar, Maden İşletmesi ve Maden Jeoloğu, Maden Ekonomisi, Maden Arama Ve Ekonomisi İle İlgili Problemler ve Çözümler
Dersin Çıktıları 1 - Karşılaşacağı maden yatağının köken ve oluşumunu yorumlayabilme
2 - Saha da maden yatağına götürecek ipuçlarını fark edebilme yorumlayabilme
3 - Maden aramalarını yönetebilme, yönlendirebilme yeteneği. Sondaj yeri seçebilme
4 - Doku ilişkilerini yorumlayabilme
5 - Hedef maden yatağının çevre birimlerle ilişkisini yorumlayabilme
6 - Bilgisayar ve uydu ile uzaktan algılama konusunda deneyim kazanma
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024