Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / ILT 101E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Teknik Yazım ve Sunum
İngilizce Technical Writing and Presentation
Dersin Kodu
ILT 101E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
1 - 2 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İbrahim Metin Mıhçakan
Dersin Amaçları 1. Öğrenciye mühendislikte yazılı ve sözlü etkin iletişimin önemini ve yöntemlerini kavratmak.
2. Bilimsel ve teknik yazım ve sunum hazırlamada anahatlar, tablo ve şekil oluşturma, kaynakları yazma ve atıf, istenen biçimleri uygulama ve etkin anlatım yol ve yordamlarını aktarmak.
3. İlgili bilgisayar yazılımlarından yararlanmak üzere, özgeçmiş ve iş başvuru önyazısı da dahil olmak üzere, teknik yazı yazma ve sunum hazırlama uygulamaları yaptırmak.
Dersin Tanımı Etkin yazım ve konuşmanın mühendislik iletişimindeki önemi. Yazılı mühendislik belgelerinin sınıflaması. Teknik yazım ve sunumun mühendisçe yapılandırması. Tablo ve şekil düzenlemeye mühendisçe yaklaşım. Bitirme tasarım projesi, tez, bildirim (rapor), bildiri ve makale gibi teknik ve bilimsel belge yazımı için yol ve yordamlar. Özgeçmiş ve iş başvuru önyazısı yazım türleri ve biçimleri. Yazı yazma ve sunum hazırlamada kullanılan bilgisayar yazılımlarından etkin şekilde yararlanma için ipuçları. Yazım ve sunum alıştırmaları.
Dersin Çıktıları 1. Mühendislikte teknik yazı yazma ve sunum hazırlamada etkin yöntemleri öğrenme.
2. Bitirme tasarım projesi, tez, bildirim (rapor), bildiri ve makale gibi bilimsel ve teknik belgeleri belirtilen biçime göre tasarlayabilme ve yazabilme.
3. Bilimsel ve teknik sunumları etkin şekilde tasarlayabilme, hazırlayabilme ve sunabilme.
4. Özgeçmiş (veya C.V.) ve iş başvuru önyazısı gibi teknik olmayan mühendislik belgelerini tasarlayabilme ve hazırlayabilme; yazma ve sunum hazırlama bilgisayar yazılımlarını etkin kullanabilme.
Önkoşullar ING 201E - İngilizce III (English III)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023