Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 338E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Maden Arama
İngilizce Mining Exploration
Dersin Kodu
JEO 338E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emin Çiftçi
Emin Çiftçi
Dersin Amaçları Maden aramalarında etkin görev alabilecek mühendisler yetiştirme, maden yataklarının plaka tektoniği ile birlikte köken ilişkisinin verilmesi, rezerv ve tenör kavramları, cevher yapı ve doku ilişkileri mineral birlikleri, sistematik ve uygun numune toplama, maden arama teknikleri, sondaj yeri belirleme ve kuyu loglaması , litoloji – cevher ilişkisi, alterasyon ve anomalinin önemi, maden aramalarında çağdaş yöntemler.
Dersin Tanımı Maden Yatakları Hakkında Özet Bilgiler, Maden Aramanın Anlamı ve Safhaları, Etki Alanı, Tenör, Yoğunluk ve Rezervin Tanımı, Etki Alanının Belirlenmesi, Tenörün Çeşitleri, Tenör Hesaplama Yöntemleri, Yoğunluğun Çeşitleri, Yoğunluk Hesaplama Yöntemleri, Rezervin Çeşitleri, Alan ve Hacim Hesapları, Rezerv Hesaplama Yöntemleri, . Cevher Niteliği (Yataklanma Şekilleri, Cevher Yapı ve Dokuları, Mineral Birlikleri, Yararlı ve Zararlı Bileşikler), Yüzeysel Prospeksiyon Çeşitleri, Yüzeysel Jeolojik Prospeksiyon, Örnek Alımı, Ölçümler, Harita Yapımı, Cevherleşmeye Yaklaşım, Laboratuvar Çalışmaları, Yüzeysel Jeolojik Prospeksiyonda Tenör, Yoğunluk ve Rezerv Hesapları, Jeokimyasal Prospeksiyon, Havadan Prospeksiyon, Radyoaktif Minerallerin Prospeksiyonu, Lüminesan Minerallerin Prospeksiyonu, Alüvyoner Prospeksiyon, Derin Prospeksiyon, Jeofizik Prospeksiyon Çeşitleri, Sondajlı Aramalar, Sondaj Çeşitleri, Seçimi, Sondaj Yerlerinin Saptanması, Sondaj Örnekleri, Sondaj Logları, Yeraltı Çalışmalarının Tanımı, Çeşitleri ve Özellikleri, Yeraltı Löveleri , Derin Prospeksiyon Sonucunda Hazırlanan Harita, Kesit, Diyagram Ve Maketler, Jeolojik Kılavuzlar, Maden İşletmesi ve Maden Jeoloğu, Maden Ekonomisi, Maden Arama Ve Ekonomisi İle İlgili Problemler ve Çözümler
Dersin Çıktıları 1 - Karşılaşacağı maden yatağının köken ve oluşumunu yorumlayabilme
2 - Saha da maden yatağına götürecek ipuçlarını fark edebilme yorumlayabilme.
3 - Maden aramalarını yönetebilme, yönlendirebilme yeteneği. Sondaj yeri seçebilme.
4 - Doku ilişkilerini yorumlayabilme.
5 - Hedef maden yatağının çevre birimlerle ilişkisini yorumlayabilme
6 - Bilgisayar ve uydu ile uzaktan algılama konusunda deneyim kazanma.
Önkoşullar YOK
Gereken Olanaklar YOK
Diğer
Ders Kitabı Moon, C.J., Whateley, M.K.G., Evans, A.M., 2006. Introduction to Mineral Exploration, 481 pages, Blackwell Publishing; 2nd edition, ISBN-10: 1405113170
Diğer Referanslar • Roberts, R.G. and Shean, P.A. Ore Deposit Models. Geocsience Canada Reprint Series, 3. Ontario
• Sawkins, F.J., 1984. Metal Deposits in Relation to Plate Tectonics. Springer-Verlag. Berlin
• Kearey, P. and Vine, F. J., 1990. Global Tectonics. Blackwell, Oxford
• Guilbert, J.M. and Park, C.F. Jr., 1986. The Geology of Ore Deposits. W.H. Freeman and Company, New York.
• Edwards, R., 1986. Ore Deposit Geology and Its Influence on Mineral Exploration, 466 pages, Springer; 1 edition, ISBN-10: 0412247003.
• Taylor, R., 2009. Ore textures: Recognition and interpretation. 1st edition, pp. 288, Springer, Berlin.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020