Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 412 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Endüstriyel Hammaddeler
İngilizce Industrial Raw Materials
Dersin Kodu
JEO 412 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
2 3 1 2
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Sezai Kırıkoğlu
Dersin Amaçları Ders jeoloji mühendisliği bölümü öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmiştir. Plastik, seramik, gübre, cam, enerji hammaddeleri ile refrakterler, aşındırıcılar, dolgu ve pigmentler hakkında temel jeolojik, mineralojik, fiziksel ve kimyasal özellikler ile kullanım kriterlerinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Prof.Dr.M.Sezai KIRIKOĞLU ve Doç.Dr.Mustafa KUMRAL tarafından verilen ders endüstriyel hammadde ; yataklarının oluşumu yataklanma şekilleri ve değerlendirilmesi. hammaddelerin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri, kullanım alanları, kullanım şekilleri, kullanım alanında talep edilen kalite özellikleri, yıllık üretimler, ulusal ve uluslararası pazarda ticari koşullar ve fiyatlandırma gibi olguları baz alarak işlenmektedir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, endüstriyel hammadde kaynaklarının (antimonit,asbest, atapuljit ve sepiyolit, berilyum mineralleri, boksit, boratlar, brom, barit, bentonit, demir oksit, diyatomit, azot bileşikleri, elmas, feldispat, fosfat kayaları, grafit, granat, iyot, karbonatkayaları, kükürt, manganez, olivin, fluorit, kaolin, kromit, jips ve anhidrit, korund ve zımpara, perlit, ponza, silis ve kuvars, sodyum sülfat, magnezyum bileşikleri, mika, profillit, nefelinli siyenit, selestit, sillimanit mineralleri, talk, titanyum mineralleri, vollastonit, zirkonyum mineralleri, potas, soda külü ve stavrolit) jeolojik, mineralojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, kullanım alanlarını, Türkiye ve dünyadaki önemli yatak tiplerini, Pazar ve
pazarlama durumlarını, geri kazanımlarını, sağlık koşulları ve yerini alabilecek ürünleri öğreneceklerdir.
Önkoşullar JEO 321 MIN DD
veya JEO 321E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer Yok.
Ders Kitabı Harben, P.W., The Industrial Minerals HandyBook. A Guide to Markets,
Specifications and Prices, Peter Harben Inc., 2002, 412p.
Diğer Referanslar 1) Ciullo, P.A., Industrial Minerals and Their Uses. A Handbook and Formulary, Noyes
Publications, 1996, 443p.
2) Degryse, P., Elsen, J. (Ed.), Industrial Minerals., Resources, Characteristics and
Applications, Leuven University Press, 2003, 120p.
3) Manning, D.A.C., Introduction to Industrial Minerals. Chapman & Hall, 1995, 276p.
4) Chang, L.L.Y., Industrial Mineralogy. Materials, Processes, and Uses. Prentice Hall,
5) Kogel, J.E., Triverdi, N.C., Barker, J.M., Krukowski, S.T. (Ed.), Industrial Rocks and Rocks, 7th Edition, 2006, 1548p.
6) Harben, P.W., Kuzvart, M. Minerals-A Global Geology, Industrial Minerals Information
Ltd., 1996, 462p.
7) Kırıkoğlu, M.S., Maden Yatakları. İ.T.Ü. Gümüşsuyu Matbaası, İstanbul, No: 1488,
1992, 272s.
8) Kuşçu, M., Endüsatriyel Kayaçlar ve Mineraller. SDÜ Yayın No 10, 2001, 381s.
9) Önal, G., Özpeker, I., Yüce, E., Güney, A. (Ed.), İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
Endüstriyel Mineraller Envanteri, 1999, 244s.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022