Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / CHZ 321E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kömür Hazırlama
İngilizce Coal Preparation
Dersin Kodu
CHZ 321E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
- 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Feridun Boylu
Dersin Amaçları 1. Enerji üretiminde kömürün ne derece önemli olduğu hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
2. Öğrencilere kömür yıkama konseptinin öğretilmesi
3. Kömür hazırlama, kömür teknolojisi, tesis uygulamaları ve tesis kontrolü metodlarınn öğrencilere açıklanması
Dersin Tanımı Kömürün tanımı ve özellikleri, Kömür özelliklerinin tüketimdeki yeri ve Türk kömürleri, taş kömürleri, linyit, artıkların kullanımı. Kömürde numune alma. Kömür hazırlama, yıkama eğrileri, M-eğrisi bazında. Kırma, eleme, kömürün yaş olarak zenginleştirilmesi, kömürde kuru zenginleştirme, kömürde kükürt miktarının düşürülmesi. Kömürde rutubet miktarının azaltılması. Kömür hazırlamada yardımcı işlemler. Kömür yıkama tesislerinde proses değerlendirme yöntemleri. Kömür analiz yöntemleri
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Türkiye’deki mevcut fosil enerji kaynaklarının önemi ve değerlendirilmesi yöntemlerini
II. Kömür Kullanımı ve Teknolojileri
III. Kömür Hazırlama Yöntemlerini Anlama ve Uygulama
IV. Kömür Analiz Yöntemleri
V. Kömür Yıkama ve Performans Eğrilerinin Çizilmesi ve Değerlendirilmesi
Becerilerini kazanmaktadır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022