Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 232E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mineraloji ve Petrografi
İngilizce Mineralogy and Petrography
Dersin Kodu
JEF 232E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 2 - 2
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Emin Çiftçi
Dersin Amaçları Dersin amacı farklı türdeki minerallerin oluşum ve gelişim mekanizmalarının, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin tanıtılmasıdır. Ders minerallerin öğrenilmesini amaçladığından dersin uygulamalı kısmı teorik kısmı kadar önemlidir. Uygulamalar sırasında mineraller laboratuvarda bulunan el örnekleri ile tanıtılmaktadır. Mineralleri sınıflama için kullanılan basit testler ve uygulamalar verilir.
Dersin Tanımı Mineraloji tanımı, tarihçesi, kristal-mineral tanımları ve minerallerin oluşumları. Minerallerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri. Kristal enerjisinin uyarılması ile ilgili özellikler ve elektriksel özellikler. Sistematik mineraloji (Nabitler, oksitler, sülfürler, karbonatlar, boratlar silikatlar vd..)Magmatik petrografi, kayak döngüsü,mineral ve kayaç ilişkileri,magma ve kristalizasyonu,magmatik kayaç sınıflaması,metamorfik kayaçlar ve metamorfizma.
Dersin Çıktıları 1.Mineralojinin temel esaslarının verilmesi
2.Minerallerin sınıflama kriterlerinin verilmesi (Minerallerin kimyasal, elektrik ve mekanik özellikleri) 3. Mineral gruplarının tanımlamaları
4. Petrografi prensipleri
5.Magmatik kayaçl gruplarının genel özellikleri
6.Metamorfik kayaç gruplarının genel özellikleri
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Dana, E.S., Tüm "A textbook of Mineralogy" veya "Manual of Mineralogy" serileri (1932-2001)
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024