Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 339 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Maden Yatakları
İngilizce Ore deposits
Dersin Kodu
JEO 339 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
- 2 - 1
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yüksel Örgün Tutay
Dersin Amaçları Maden yatakları kavramının ilgili terminolojiyle tanıtılması, maden yataklarının sınıflandırılma esaslarının verilmesi ; maden yataklarının yan kayaçlarıyla ne tür ilişkilerinin olduğu, cevherleşmeye neden olan faktörlerin ve maden yataklarının değerlendirilmesindeki kriterlerin tanıtılması; maden yataklarının Türkiye ve dünyadan önemli örneklerinin tanıtılması ve madenciliğin ülke ekonomilerine katkıları ve madencilik faaliyetlerinin çevresel etkilerinin tartışılması.
Dersin Tanımı Maden yataklarının tarihçesi, maden yatakları terminolojisi, jeokimyasal döngü, levha tektoniği, maden yataklarının sınıflaması, cevherlerin yan kayaçlarla ilişkisi, maden yataklarının değerlendirme kriterleri, maden yataklarının ana oluşum teorileri, Türkiye ve dünyadan, önemli magmatik ve sedimanter maden yatağı örnekleri, madenciliğin ülke ekonomilerine katkısı ve madenciliğin çevresel etkileri.
Dersin Çıktıları 1 - Maden yatakları ile ilgili terminolojiye hakimiyet
2 - Maden yataklarının oluşumunu yorumlayabilme
3 - Cevher minerallerinin tanımlayabilme
4 - Türkiye ve dünyadan maden yatakları hakkında bilgiye sahip olma
5 - Üç boyutlu düşünme
6 - Maden yatakları ile ilgili problemleri çözme
7 - Ekip çalışması
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar İTÜ merkez kütüphanesi, Maden Fakültesi Kütüphanesi, Maden yatakları Laboratuvarı, Bilgisayar laboratuvarı
Diğer Meslek odaları ve madencilik sektörü tarafından yapılan bilimsel toplantılar ve yayınlar
Ders Kitabı Maden Yatakları Ders Notu, hazırlayan Prof.Dr. Yüksel Örgün
Diğer Referanslar - Maden Yataklarını Kavramak, Kula C. Misra, (Türkce çeviri editörleri: Taner Ünlü, M. Bahadır Şahin); TMMOB Jeoloji Müh. Odası Çeviri Serisi:3.
Metalik Maden yatakları, 1989, Altan Gümüş, Bilim Ofset, İzmir
- İç Olaylara Bağlı Maden yatakları, Altan Gümüş, 1998, Bilim Ofset, İzmir
- Maden Yatakları, Oluşum ve Değerlendirilmeleri, Öztunalı, Ö.,1973,
- Maden yatakları, Sezai Kırıkoğlu, İTÜ Matbaası, İstanbul
- Maden yatakları, Ahmet Gökçe, 2000, Cumhuriyet Üniversitesi yayını
- Maden yatakları ve Levha Tektoniği, Taner Ünlü ve Sönmez Sayın, 1999, , Ankar Üniversitesi Fen Fakültesi Yayını No:55
- Ore geology and Industrial Minerals, An Introduction, Evans, A.M.,1993, , Third edition
- Ore and Minerals, Park, C.F.Jr., Barnes, J.W., 1996, Jhon Wiley &Sons
- Ore and Minerals, Introducing Econimical Geology; Barnes,J.W., 1996, Jhon Wiley &Sons
- An introduction to economic geology and its environmental impact; 1997, Anthony M. Evans,
- Studies of Mineral Deposits, 1983, Simirnov, V.L. (editor), Ginzburg, A.I., Grigoriev, V.M., Yakovlev, G.F., Mir Publishers,
- Platinum-group element exploration1988; Dennis L. Buchanan,
- Lateritic bauxites, 1990, G. Bárdossy, G. J. J. Aleva,
- Prospecting and exploration of mineral deposits, 1986, Milos Kuzvart and Miloslav Böhmer,
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023