Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 436E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Hidrokarbon Jeofiziği
İngilizce Hydrocarbon Geophysics
Dersin Kodu
JEF 436E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Neslihan Ocakoğlu Gökaşan
Dersin Amaçları 1. Hidrokarbonlar hakkında temel bilgilere sahip olma, ana türleri (kömür, petrol, doğal gaz, gaz hidratlar), kökenleri,
oluşumları, rezervleri vb.
2. Geofizikte hidrokarbon arama yöntemlerini öğrenmek; pasif (gravite, manyetik ve EM) ve aktif (sismik yöntemler)
yöntemler ve bu yöntemlerin teori ve uygulamaları.
3. Hidrokarbon aramalarında yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarını tartışmak, yöntemleri birbiri ile kıyaslamak.
4. Yeni bir enerji kaynağı olan gaz hidratlar hakkında bilgi edinme, gaz hidratların enerji açısından önemi ve çevresel
etkileri ve gaz hidrat arama ve üretim yöntemleri.
5. Hidrokarbon jeofiziği konularında öğrencilerin bilgilerini pekiştirme amaçlı makale sunumlarının gerçekleştirilmesi)
Dersin Tanımı Hidrokarbonların tanımı (Fosil yakıtlar), geçmişten günümüze hidrokarbon aramaları, hidrokarbon aramalarında pasif
jeofizik yöntemler (Gravite, manyetik ve EM yöntemler, teori ve kurallar), Öğrenci makale sunumları-I (pasif
yöntemlerle kömür, petrol ve doğal gaz aranması), hidrokarbon aramalarında aktif jeofizik yöntemler (sismik yöntemler,
teori ve kurallar), AVO analizine giriş, hidrokarbon içeren yapısal kapanların sismik modellemesi (geometri, yatay-düşey
çözünürlük), yeni bir enerji kaynağı-gaz hidratlar, gaz hidratların aranması ve hidratların ekonomik ve çevresel etkileri,
öğrenci makale sunumları II (petrol, doğal gaz ve gaz hidratların aktif jeofizik yöntemlerle aranması), tüm konuların
genel değerlendirilmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konu başlıkları hakkında bilgiye sahip olacaklardır:
1. Hidrokarbon türleri (Fosil yakıtlar), bu türlerin orijini ve oluşumu.
2. Hidrokarbon aramalarında Pasif jeofizik yöntemler (Gravite, manyetik ve EM yöntemler)
3. Hidrokarbon aramalarında aktif jeofizik yöntemler (Sismik yöntemler)
4. İleri sismik araştırmalar, AVO analizleri
5. Yeni bir enerji kaynağı, gaz hidratlar
6. Gaz hidratların aranması ve üretimi
7. Gas hidratların enerji kaynağı açısından ve çevresel-iklimsel etkileri açısından önemi
8. Gas hidratlar için jeofizik arama yöntemlerinin birbiri ile kıyaslanması, avantaj ve dezavantajlar
Önkoşullar ön koşul yoktur.
Gereken Olanaklar Öğrencilere dersi daha iyi anlamaları amacı ile bazı derslerde problemler çözdürülecek
bunların bir kısmı bir hafta sonra toplanacaktır.
Diğer yok
Ders Kitabı Uygulamalı jeofizik, jeoloji, petrol jeolojisi konularında temel niteliğinde kitaplar, ders notları.
Diğer Referanslar Ergin, K., 1985. Uygulamalı Jeofizik, İTÜ Matbası, Maçka.
Judd, A. And Hovland, M., 2007. Seabed fluid flow, the impact on geology, biology and the
marine environment, Cambridge University Press.
Selley, R.C., 1998. Elements of Petroleum Geology, Academic Press, California, USA.
Yıldırım and Gökaşan, 2013. Mühendisler için Jeoloji Bilgileri, YTÜ Yayınları, İstanbul.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020