Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / CHZ 352E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kömür Teknolojisi
İngilizce Coal Technology
Dersin Kodu
CHZ 352E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fırat Burat
Dersin Amaçları 1. Enerji ve enerji üretiminde kömürün teknolojilerinin öneminin anlaşılması
2.Temiz Kömür Teknolojileri, kömürün gazlaştırma ve sıvılaştırma teknolojilerinin öğretilmesi
3.Kömür Yanması ve yanma sonrası açığa çıkan emisyonların kontrolü konusunun öğretilmesi
4.Kömür hazırlama yöntemlerinin teorik ve pratik anlamda sayısal olarak değerlendirilmesi
Dersin Tanımı Dünya, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Enerji Görümü, Enerji Üretiminde Kömür Kullanımı ve Politikaları,
Kömür Yıkama Yöntemleri, Yıkanmış kömürlerde kalite kontrolü, homojenizasyon ve harmanlama,
Termik Santrallerde Kömür Kullanımı, Kömürün Koklaştırma, gazlaştırma ve sıvılaştırılması teknolojileri,
Kömürün Yanma Mekanizması ve yanma sonrası açığa çıkna emisyonlar ve bu emisyonların azaltılma
yöntemleri, güvenli CO2 tutma ve depolama yöntemleri, kömür teknolojilerinde güncel araştırmalar.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Dünya, Avrupa ve Türkiye’de Enerji Görünümleri, Kömürün Enerji Üretimlerindeki Yeri
konularında güncel ve ileriye dönük projeksiyonları izleme ve değerlendirebilme
II. Termik santraller ile ilgili her türlü verilerin hesaplanması ve yorumlanması
III. Isı ve Elektrik Enerjisi Üretiminde Kömür Kullanımı
IV. Kömürün Koklaştırma, Gazlaştırma, Sıvılaştırılma ve briketlenmesi konularında en son, güncel
teknolojilerin öğrenilmesi ve temiz kömür teknolojilerinin geleceği
V. Kömürün Yanması, Yanma Mekanizmaları ve Oluşan Emisyonların Kontrolü
konularında bilgi ve beceri sahibi olur.
Önkoşullar CHZ 321 MIN DD veya CHZ 321E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2021