Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEF 423E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Çevre Jeofiziği
İngilizce Environmental Geophysics
Dersin Kodu
JEF 423E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mustafa Emin Demirbağ
Dersin Amaçları 6. yarıyılda okutulmakta olan bu derste öğrenciler giriş düzeyinde çevre problemleri ile tanışacak. Bu problemler arasından özellikle yeraltı sularının kirlenmesinin nasıl gerçekleştiği, kirliliğin yeraltısuyula
nasıl hareket ettiği ele alınacaktır.
Ders kapsamında öğrenciler kirletici maddenin özelliklerinin yanında
gözenekli ortamın fiziksek karakterinin kirliliğin geniş alanlara yeraltısuyula birlikte yayılmasını nasıl etkilediğini öğrenecek ve
bu konularda giriş düzeyinde modellemeler yapacaklardır.
Dersin Tanımı 1.Öğrencilere giriş düzeyinde yeraltısu kaynaklarının önemini ve korunmaları gerektiğini öğretmek
2.Kirlilik modellerinin öğrenciye tanıtılması ve su kaynaklarının kirlenmesi durumunda basit modellemeleryapabilmesini sağlamak.
3.Öğrencilere jeofizik yöntemlerin yeraltısuyu problemlerine nasıl uygulanacağını öğretmek.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023