Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / JEO 346 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kaya Mekaniği
İngilizce Rock Mechanics
Dersin Kodu
JEO 346 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Yılmaz Mahmutoğlu
Dersin Amaçları 1.Kaya mekaniği temel bilgi ve terminolojisini öğretmek.
2.Yerkabuğunda yer alan gerilme ve deformasyon süreçlerini anlamak.
3. Kayanın fiziksel ve mekanik davranışını etkileyen çevre koşulları.
4.Yenilme mekanizması ve jeoteknik uygulamalarda duraylılık açısından zaman bağımlı davranışın öneminin kavranması.
Dersin Tanımı Ders kaya malzemesine ait yenilme teorisini ve kayanın direnç ve davranışını etkileyen etmenler ile kaya mekaniği terminolojisinin öğretilmesini amaçlar. Ders kapsamında kayanın fiziksel ve mekanik özellikleri sunulmakta, kayada gerçekleştirilen farklı mühendislik uygulamalardan örnekler verilmekte uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemleri tariflenmektedir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I.Kaya mekaniğinin yerbilimlerindeki önemi, rolü ve diğer bilim dalları ile olan ilişkisi hakkında bilgi sahibi olmak. Mekanikle ilgili ortak terminolojiyi öğrenir.
II.Farklı kayaçların karakteristik özellikleri ve mekanik davranışları, kaya dayanımı, gerilme-deformasyon kavramı, yer kabuğundakı faylanma ve kıvrımlanma koşullarını anlar.
III.Kaya yapıları ve yerkabuğundaki gerilmelerin kökeni konusunda bilgi edinir.
IV.Gerilme analizi ve duraylılık koşulları konularını öğrenir.
V.Kayanın davranışını etkileyen etmenleri bilir.
VI.Zamana bağlı kaya davranışını öğrenir.
VII.Kaya ortamda yapılan kazılar için duraylılık yöntemleri ve kaya kütlesinin direnç ve taşıma kapasitesi.
VIII.Kaya mekaniğinde laboratuar ve arazi (in-situ) deneylerini yapımını ve sonuçların uygulamada kullanımı konusunda bilgilenir.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Yüzer,E., Vardar, M., (1992); Kaya Mekaniği , İTÜ. Vakfı Yayını, İstanbul.
Diğer Referanslar Bieniawski, Z.T., (1984); Rock Mechanics Design in Mining and Tunneling, A.A. Balkema
Hoek, E., Brown, E.T., (1980); Underground Excavations in Rock, The Inst. of Mining and Metallurgy, London.
Wylilie, D.C., (1992); Foundations on Rock, Chapman and Hall, London.
Yüzer, E., Zanbak,C., (1974); Jeolojide Deneysel Kaya Mekaniği
Jaeger, C., (1972); Rock Mechanics and Engineering, Cambridge Univ. Press
Goodman, R.E., (1980); Introduction to Rock Mechanics, John Wiley, New York.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020