Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Maden Fakültesi / PET 428E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yer
İngilizce Simulating of Geosystems
Dersin Kodu
PET 428E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü İhsan Murat Gök
Dersin Amaçları 1. Endüstride yer sistemlerin davranışını modellemek için yaygın olarak
kullanılan sayısal benzetimyöntemleri hakkında temel bilgileri vermek,
2. Öğrencilerin, rezervuar içerisinde akışkan/ısı akışı ve rezervuar performans tahmin problemlerinde,temel ve yerbilimleri bilgilerinin
tümleşik kullanım becerisini geliştirmek.
3. Öğrencilere, yer sistemlere ait rezervuar mühendisliği problemlerinin çözümlenmesindeki becerilerini
artırmak amacı ile ilgili sayısal analiz yöntemlerini öğretmek,
4.Öğrencilerin yer sistemlerinin benzetimi için kendi benzeteçlerini yazabilecekleri ve mevcut ticari
benzeteçleri kullanabilecek ve elde edilen sonuçları yorumlayabilecek becerilerini geliştirmek,
5.Öğrencilerin yer sistemleri benzetimi ile ilgili projelerde takım çalışması yapabilecek becerilerini geliştirmek.
Dersin Tanımı Simülasyona giriş ve tanımlar, modelleme kavramları. Rezervuar kayaç ve akışkan özelliklerinin seçimi. Rezervuar benzetimi için verilerin derlenmesi. Rezervuar akış denklemleri. Sonlu farklar yöntemi ve akış
denklemlerinin çözümü. Blok boyutları ve zaman aralıklarının seçimi, kuyuların hücrelere yerleştirilmesi, regresyon ve tarihsel çakıştırma problemi. Üretim performans tahminleri. Örnek uygulamalar. Benzeteçler
kullanarak rezervuar mühendisliği problemlerinin çözümü.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023