Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / AKM 205 - Akışkanlar Mekaniği
 

AKM 205 - Akışkanlar Mekaniği

Dersin Amaçları

1.Akışkanlar Mekaniğinin temel kavramlarını tanıtmak
2.Akışkanlar Mekaniğinin temel denklemlerini tanımlama, formüle etme, indirgeme ve problemleri çözmede kullanma becerisini kazandırmak

Dersin Tanımı

Temel Kavramlar ve Tanımlar, Akışkanların Kinematiği, Duran akışkanlar, Manometreler ve
Basınç ölçümü, Dalmış yüzeylere gelen kuvvetler, Blok halinde öteleme ve dönme, , Korunum
denklemlerinin integral biçimi, Denetim hacmi ve sistem kavramları, Reynolds Transport
Teoremi, Kütle, Momentum ve Enerjinin korunumu,Bernoulli denklemi, Süreklilik, Momentum
ve Enerji denklemlerinin diferansiyel formda türetilmesi, Navier-Stokes denklemleri ve
uygulamaları, Akım ve potansiyel fonksiyonları, Boyut analizi ve benzerlik, Borularda
sürtünmeli akışlar, Laminer ve Türbülanslı akış, Sürekli ve Yersel kayıplar, Dalmış cisimler
etrafında akış, Sınır tabaka denklemleri, Sıkıştırılabilir akış, Türbomakinalar, Su darbeleri

Koordinatörleri
Melike Nikbay
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024