Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / AKM 205 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Akışkanlar Mekaniği
İngilizce Fluid Mechanics
Dersin Kodu
AKM 205 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
4 3 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Melike Nikbay
Dersin Amaçları 1.Akışkanlar Mekaniğinin temel kavramlarını tanıtmak
2.Akışkanlar Mekaniğinin temel denklemlerini tanımlama, formüle etme, indirgeme ve problemleri çözmede kullanma becerisini kazandırmak
Dersin Tanımı Temel Kavramlar ve Tanımlar, Akışkanların Kinematiği, Duran akışkanlar, Manometreler ve
Basınç ölçümü, Dalmış yüzeylere gelen kuvvetler, Blok halinde öteleme ve dönme, , Korunum
denklemlerinin integral biçimi, Denetim hacmi ve sistem kavramları, Reynolds Transport
Teoremi, Kütle, Momentum ve Enerjinin korunumu,Bernoulli denklemi, Süreklilik, Momentum
ve Enerji denklemlerinin diferansiyel formda türetilmesi, Navier-Stokes denklemleri ve
uygulamaları, Akım ve potansiyel fonksiyonları, Boyut analizi ve benzerlik, Borularda
sürtünmeli akışlar, Laminer ve Türbülanslı akış, Sürekli ve Yersel kayıplar, Dalmış cisimler
etrafında akış, Sınır tabaka denklemleri, Sıkıştırılabilir akış, Türbomakinalar, Su darbeleri
Dersin Çıktıları 1. Akışkan kavramını, sıvı ve gazlar arasındaki ortak ve farklı yönleri bilme, vizkosite,
yüzeysel gerilime ve buharlaşma basıncı gibi kavramları içeren problemleri çözebilme
yeteneği.
2. Dalmış yüzeylere etkiyen basınç kuvvetini , etki noktasını ve momenti hesaplayabilme.
3. Akışları üniform/üniform olmayan, daimi /daimi olmayan, sıkıştırılabilir/sıkıştırılamaz,
sürtünmeli/sürtünmesiz, laminer/türbülanslı, tek boyutlu/iki boyutlu/üç boyutlu olarak
sınıflandırabilme.
4. Bir akışta kütlesel, hacimsel debiyi ve ortalama hızı hesaplayabilme.
5. Basınç, hız ve debi ölçme yöntemlerini öğrenmek.
6. Duran yahut hareket eden saptırıcılara, dirsekler ve lülelere, dönen sistemlere akış dolayısı
ile etkiyen kuvvet ve momentleri hareket miktarı denklemi yardımı ile hesaplayabilme.
7. Boyutsal çözümleme ve benzerlik yasalarını akışkan ve akış problemlerine uygulama.
8. Boru sistemlerindeki akışlarda boru sürtünme ve yersel yük kayıpları hesapları yapabilme
ve Moody diagramını kullanabilme.
9. Cisimlere akış dolayısı ile etkiyen direnç/sürükleme ve taşıma/kaldırma kuvveti kavramını
bilme ve ilgili basit hesaplar yapabilme.
10. Sıkıştırılabilir akış özelliklerini öğrenmek
11. Su darbesi kavramını öğrenmek
12. Pompa ve Türbin karakteristiği, tanımlanan bir sistem için doğru pompayı ve türbini
belirleyebilme.
Önkoşullar MAT102 veya MAT102E veya MAT104E Minimum DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı B.R. Munson, D.F. Young and T. H. Okiishi, W.W. Huebsch “Fundamentals of Fluid Mechanics”, 6. Basım, J. Wiley and Sons, NewYork, 2010
Diğer Referanslar -F. M. White, “Fluid Mechanics”, 5th Edition, McGraw Hill, 2005 (F. M. White, “Fluid Mechanics”, 4th Edition, McGraw Hill, 1999, Türkçe çevirisi, Kadir Kırkköprü, Erkan Ayder, Literatur Kitabevi, 2004)
-R.W. Fox, A.T. McDonald, “Introduction to Fluid Mechanics”, 4. Basım, SI sürümü
-V.L. Streeter, E.B. Wylie, “Fluid Mechanics”, Mc Graw Hill, 1983.
-J.H. Shames, “Mechanics of Fluids”, Mc Graw Hill, 1992.
-E.B. Wylie, “Fluid Mechanics”, Mac Graw Hill, 1983
-Çengel, Y., Cimbala, C, “Fluid Mechanics”, 1st Edition, Mac Graw Hill, 2007, Türkçe Çevirisi, Ed. Tahsin Engin, Güven Kitabevi, 2008
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024