Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 4079 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Problem ve postülatlar
2 Denge koşulları
3 Formel bağıntılar ve örnek sistemler
4 Tersinir prosesler ve maksimum iş teoremi
5 Enerji minimum prensibi, Legendre dönüşümleri, Termodinamik Potansiyeller, Genelleştirilmiş Massieu fonksyonları
6 Legendre dönüşümü yapılmış gösterimlerde uçdeğer (ekstremum) ilkesi
7 Maxwell Bağıntıları
8 Termodinamik sistemlerin kararlılığı
9 Tersinmez Termodinamik
10 Entropi gösteriminde istatistiksel mekanik-Mikrokanonik kuramlar
11 Kanonik kuramlar
12 Entropi ve Düzensizlik-genel kanonik kuramlar
13 Moleküler Dinamik Simülasyonları I: Teori ve Uygulamaları
14 Moleküler Dinamik Simülasyonları II: Biyomoleküler sistemlerin modellenmesi
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024