Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MUK 205 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mukavemet
İngilizce Strength of Materials
Dersin Kodu
MUK 205 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
- 4 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Emin Sünbüloğlu
Dersin Amaçları 1.Mukavemetin temel kavram ve prensiplerini öğretmek.
2.Bütün zorlanma durumları için gerilme ve şekil değiştirme hesaplarını
yapabilme becerisini kazandırmak.
3.Bunları mühendislik uygulama ve tasarymlarynda kullanabilme becerisini
kazandırmak.
Dersin Tanımı Mukavemetin Temel Kavramlary.Malzemelerin Mekanik Özellikleri. Eksenel
Normal Kuvvet. Kesme. E?ilme. Elastik E?ri. Burulma. Burkulma. Gerilme ve
?ekil De?i?tirme Durumlary. Mukavemet Hipotezleri. Birle?ik Mukavemet
Halleri.Yorulma.
Dersin Çıktıları Bu dersi ba?aryyla geçen ö?renciler:
1. Düzlemsel ?ekillerin geometrik özelliklerini tanyyacaktyr
2. Ta?yyycy sistemlerde kesit tesirlerini hesaplayacaktyr
3. Yki temel gerilme tipini ayyrt edecektir
4. Yç kuvvet ve momentleri kullanarak gerilmeleri hesaplayacaktyr
5. Birle?ik zorlanma halindeki gerilmeleri hesaplayacaktyr
6. Asal gerilmeleri Mohr Gerilme Çemberi yardymyyla hesaplayacaktyr
7. Çe?itli sistemlerde ortaya çykan ?ekil de?i?tirmelerini hesaplayacaktyr
8. Statik belirsiz sistemlerde bilinmeyen kuvvet ve ?ekil de?i?tirmeleri hesaplayacaktyr
9. Mühendislikte güvenlik ve ekonomi ö?elerini optimize edecektir
10. Dinamik yük altynda yorulma analizi yapacaktyr
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020