Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 458 - Sonlu Eleman.Ynt.Titreşim Anlz
 

MAK 458 - Sonlu Eleman.Ynt.Titreşim Anlz

Dersin Amaçları

1.Ö?rencilere sonlu elemanlar yönteminin titre?im uygulamalaryna yönelik
temel bilgileri vermek.
2.Mekanik sistemlerin serbest ve zorlanmy? titre?imlerinin sonlu elemanlar
yöntemiyle çözümüne ili?kin sayysal yöntemler hakkynda gerekli bilgileri
kazandyrmak.
3.Çözüme yönelik bilgisayar programy yazabilme becerisi kazandyrmak.

Dersin Tanımı

Hareket denklemlerinin formülasyonu, sonlu eleman enerji fonksiyonlary, yer
de?i?tirme alany yöntemi, ?ekil fonksiyonlary, sonlu elemanlaryn formülasyonu,
serbest titre?imlerin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi, özde?er
problemlerinin çözümü, mekanik sistemin zorlanmy? titre?im cevaby, modal
analiz, harmonik cevap, geçici cevap

Koordinatörleri
Vahit Mermertaş
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022