Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Makina Fakültesi / MAK 458 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sonlu Eleman.Ynt.Titreşim Anlz
İngilizce Vibration Analysis by Finite Element Methods
Dersin Kodu
MAK 458 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
- 2 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Vahit Mermertaş
Dersin Amaçları 1.Ö?rencilere sonlu elemanlar yönteminin titre?im uygulamalaryna yönelik
temel bilgileri vermek.
2.Mekanik sistemlerin serbest ve zorlanmy? titre?imlerinin sonlu elemanlar
yöntemiyle çözümüne ili?kin sayysal yöntemler hakkynda gerekli bilgileri
kazandyrmak.
3.Çözüme yönelik bilgisayar programy yazabilme becerisi kazandyrmak.
Dersin Tanımı Hareket denklemlerinin formülasyonu, sonlu eleman enerji fonksiyonlary, yer
de?i?tirme alany yöntemi, ?ekil fonksiyonlary, sonlu elemanlaryn formülasyonu,
serbest titre?imlerin sonlu elemanlar yöntemi ile analizi, özde?er
problemlerinin çözümü, mekanik sistemin zorlanmy? titre?im cevaby, modal
analiz, harmonik cevap, geçici cevap
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023