Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 342 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Şehir Yenileme
İngilizce Urban Renewal
Dersin Kodu
SBP 342 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Zeynep Günay
Dersin Amaçları Dersin amacı öğrencilere, mekansal, çevresel, ekonomik, sosyo-ekonomik ve yönetsel çıkarımlar çerçevesinde kentsel mekanın yeniden üretimi sürecinde etkili olan farklı normları irdeleme ve sürdürülebilir kentsel gelişme için strateji ortaya koyma olanağı sunmaktır. Hedefleri ise, kentsel eskime ve köhneme nedenlerini anlama ve analiz etme becerisini sunmak, kentsel yenileme ve dönüşümün amacı ve işleyişi konusunda anlayışlarını genişletmek ve sürdürülebilir kentsel gelişme ve dönüşüm için stratejik yaklaşım geliştirme becerisini sunmaktır.
Dersin Tanımı Ders, kentsel yenileme ve dönüşüm üzerinden kentsel mekanın yeniden üretimini kuram, politika ve pratik üzerinden irdeleyen bir dizi tematik oturumdan oluşmaktadır.
Dersin Çıktıları Sürdürülebilir kentsel yenileme ve dönüşüm stratejileri konusunda ortak bir anlayış geliştirme ve teorileri, politikaları ve uygulamaları kritik ve analiz etme,
Kentselyenilemevedönüşümünmekansal,çevresel,sosyo-ekonomik,yasalvefinansalboyutlarıveetkilerinianlama,
DünyadaveTürkiye’dekikentselyenilemevedönüşümpratiğiarasındakibenzerlikvefarklarıanlama,
Araştırmatasarımı,problemtanımlama,veritoplamaveüretme,analiztekniklerinikullanma,
Sürdürülebilir kentsel yenileme ve dönüşümü etkileyen sosyal adalet, kentlilik, eşitlik, kültür, kimlik gibi farklı değerler
konusunda anlayış geliştirme bilgi, beceri ve değerlerini kazanırlar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2019