Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / SBP 342 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Derse giriş ve ‘re’ gündemi
Introduction to the course and the ‘re’ agenda
2 Re’ gündemi üzerine: Kentsel mekanın yeniden üretimi
On the ‘re’ agenda: Models in the reproduction of urban space
3 Kentsel mekanın yeniden üretiminde değişen içerik: ‘Re’ evrimi
Changing context: Evolution of urban ‘re’ framework
4 Terk alanlarından olanak mekanlarına: Mekan, yer ve tasarım
From brownfields to opportunity spaces: Space, place and design
5 Çevresel sorumluluk, sürdürülebilirlik ve dirençlilik
Environmental responsibility, sustainability and resilience
6 Kentsel ekonomi ve dönüşüm
Urban economy and regeneration
7 Kentsel dönüşüm ve toplum
Resolving community realm in urban regeneration
8 Akademik tatil
Akademik break
9 Kentsel dönüşümün yönetimi: Yukarıdan aşağı politikalara karşı aşağıdan yukarı stratejiler [I]
Managing and delivering urban regeneration: Top-down policies vs Bottom-up strategies [I]
10 Kentsel dönüşümün yönetimi: Yukarıdan aşağı politikalara karşı aşağıdan yukarı stratejiler [II]
Managing and delivering urban regeneration: Top-down policies vs Bottom-up strategies [II]
11 Film Gösterimi & Tartışma
Screening & Discussion
12 Türkiye’de kentsel mekanın yeniden üretimi: Politika ve Pratik
Urban renewal in Turkey: The policy and practice
A critical appraisal on Turkey’s neoliberal quest of urban renewal
13 İstanbul’un yenileme gündemi: Kentleşmeye karşı kentkıyım
Renewal agenda in Istanbul: Urbanisation vs. urbicide
14 Dönem ödevi sunumları & Genel değerlendirme, Geleceğe dair çıkarımlar
Midterm assignment presentations & General evaluation, Future prospects
15 Dönem ödevi sunumları & Genel değerlendirme, Geleceğe dair çıkarımlar
Midterm assignment presentations & General evaluation, Future prospects
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020