Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 320E - Endüstriyel Tasarım Stüdyosu III
 

EUT 320E - Endüstriyel Tasarım Stüdyosu III

Dersin Amaçları

Bu ders kapsamında öğrencilerden pazar gerçekliği içinde, kültürel, sosyal ve ekolojik konularda duyarlılıkları ön planda tutarak, bu anlamda eleştirel konseptler geliştirmeleri beklenmektedir. Bir kullanım senaryosu içinde ürünün ekonomik, sosyal ve sistem açılarından üretilebilirliğini ve sürdürülebilirliğini düşünmeleri amaçlanmaktadır. Bu çok boyutlu tasarım problemlerini diğer disiplinlerle işbirliği içinde ele alarak, takım çalışmasıbecerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.

Dersin Tanımı

Tasarım problemlerine eleştirel bir biçimde yaklaşabilme
Kültürel kimlik konularına duyarlılık
Çevresel (ekolojik) faktörlere duyarlılık
Toplumsal sorumluluk kavramlarına duyarlılık
Ekip çalışması
Farklı disiplinlerle iletişim
Üretilebilirlik ve maliyetlendirme
Bir ürün ailesi yaratabilme
Ürünün satış senaryosunu oluşturabilme (Pazarlama, ambalaj gibi faktörleri göz önüne alma)
Kullanım senaryoları geliştirebilme

Koordinatörleri
Şebnem Timur
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024