Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / EUT 320E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Endüstriyel Tasarım Stüdyosu III
İngilizce Industrial Design Studio III
Dersin Kodu
EUT 320E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Şebnem Timur
Dersin Amaçları Bu ders kapsamında öğrencilerden pazar gerçekliği içinde, kültürel, sosyal ve ekolojik konularda duyarlılıkları ön planda tutarak, bu anlamda eleştirel konseptler geliştirmeleri beklenmektedir. Bir kullanım senaryosu içinde ürünün ekonomik, sosyal ve sistem açılarından üretilebilirliğini ve sürdürülebilirliğini düşünmeleri amaçlanmaktadır. Bu çok boyutlu tasarım problemlerini diğer disiplinlerle işbirliği içinde ele alarak, takım çalışmasıbecerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.
Dersin Tanımı Tasarım problemlerine eleştirel bir biçimde yaklaşabilme
Kültürel kimlik konularına duyarlılık
Çevresel (ekolojik) faktörlere duyarlılık
Toplumsal sorumluluk kavramlarına duyarlılık
Ekip çalışması
Farklı disiplinlerle iletişim
Üretilebilirlik ve maliyetlendirme
Bir ürün ailesi yaratabilme
Ürünün satış senaryosunu oluşturabilme (Pazarlama, ambalaj gibi faktörleri göz önüne alma)
Kullanım senaryoları geliştirebilme
Dersin Çıktıları Dersin sonunda öğrencilerin bir tasarım problemini yeni bir kavramsal çerçeve içinde yeniden tanımlayıp içerikte belirtilen faktörler ışığında gelişmiş ürün önerileri geliştirip sunma becerisi kazanmaları beklenmektedir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024