Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 431 - Uygulama Projesi
 

MIM 431 - Uygulama Projesi

Dersin Amaçları

1. Binaların fonksiyonlarına uygun olarak alt sistemlerin geliştirilmesi, bunlar arasındaki
entegrasyonun sağlanmasında, öğrencilere estetik kaygıların yanısıra teknik ve yasal faktörleri de
gözönüne alan mimari çözümler bulma becerisinin kazandırılması.
2. Yapı malzemesi seçiminin öğretilmesi.
3. Yapı elemanlarına ilişkin her ölçekteki detay projelerinin geliştirilmesi ve uygulamaya hazır bir
tasarımın elde edilmesinin sağlanması.

Dersin Tanımı

Uygulama projesi kapsamında yapı, yapım, çevre kontrolü sistemleri ve proje yönetimi.
Tasarımın yapılabilirliğinin geçerli yapı mevzuatına göre oluşturulması(deprem yönetmeliği, ısı
korunumu yönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği v.b.).Yapı alt sistemleriyle ilgili statik,sıhhi
tesisat, mekanik ve elektrik donatımı sistemlerinin mimari proje ile bütünleştirilmesi. Her bir
tasarım aşamasının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesinin) gerektirdiği farklı anlatım
tekniklerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından proje düzenleme esaslarına uygun olarak
hazırlatılması.

Koordinatörleri
Elçin Filiz Taş
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024