Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 431 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Uygulama Projesi
İngilizce Construction Project
Dersin Kodu
MIM 431 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
5 2 6 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Elçin Filiz Taş
Dersin Amaçları 1. Binaların fonksiyonlarına uygun olarak alt sistemlerin geliştirilmesi, bunlar arasındaki
entegrasyonun sağlanmasında, öğrencilere estetik kaygıların yanısıra teknik ve yasal faktörleri de
gözönüne alan mimari çözümler bulma becerisinin kazandırılması.
2. Yapı malzemesi seçiminin öğretilmesi.
3. Yapı elemanlarına ilişkin her ölçekteki detay projelerinin geliştirilmesi ve uygulamaya hazır bir
tasarımın elde edilmesinin sağlanması.
Dersin Tanımı Uygulama projesi kapsamında yapı, yapım, çevre kontrolü sistemleri ve proje yönetimi.
Tasarımın yapılabilirliğinin geçerli yapı mevzuatına göre oluşturulması(deprem yönetmeliği, ısı
korunumu yönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği v.b.).Yapı alt sistemleriyle ilgili statik,sıhhi
tesisat, mekanik ve elektrik donatımı sistemlerinin mimari proje ile bütünleştirilmesi. Her bir
tasarım aşamasının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesinin) gerektirdiği farklı anlatım
tekniklerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından proje düzenleme esaslarına uygun olarak
hazırlatılması.
Dersin Çıktıları 1. Sürdürülebilir tasarım ilkelerini anlama
2. Taşıyıcı sistemleri ve uygulama ilkelerini anlama
3. Çevresel sistemlerin temel ilkelerini, doğru uygulama ve performansını anlama
4. Bina kabuğu malzeme ve bileşenlerinin temel ilkelerini, doğru uygulama ve performansını
anlama
5. Bina servis sistemlerinin temel ilkelerini, doğru uygulama ve performansını anlama
6. Bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi
7. Yapı malzemesi, ürün ve bileşenlerinin temel ilkelerini, doğru uygulama ve performansını
anlama
8. Teknik dokümantasyon becerisi
9. Geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi
Önkoşullar (MIM 232 MIN DD veya MIM 232E MIN DD) ve (MIM 242 MIN DD
veya MIM 242E MIN DD) ve (MIM 244 MIN DD veya MIM 244E MIN DD)
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Bovill, C.,Architectural design : integration of structural and environmental systems,
Van Nostrand Reinhold, c1991
Rich,P., Dean, Y., Principles of element design, Architectural Press, 1999.
Sarı, A., Düşey Sirkülasyon Araçları: Merdivenler, İstanbul: YEM Yayınları, 1993.
Orton, A., The Way We Build Now, Spon Pres, 2001.
Rosen, H.J., Heineman, T., Architectural Materials for Construction, McGraw-Hill
Inc., 1996.
Lechner, N., Heating, cooling, lighting : sustainable design methods for architects,
John Wiley & Sons, 2009
Moussavi, F., Biçimin işlevi, YEM, 2011.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020