Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 111E - Proje 1
 

TES 111E - Proje 1

Dersin Amaçları

1. Bireysel öğrenme alışkanlığının kazandırılması.
2. Mesleki alanına bağlı olarak, kentsel alan/peyzaj/bina/iç mekan/mimari-endüstriyel obje/ürün gibi farklı ölçeklerdeki çıktıları analiz etme, yorumlama ve bunlarla ilgili düşünceleri farklı ifade tekniklerinden yararlanarak anlatabilme becerilerinin kazandırılması.
3. Mesleki alanına bağlı olarak, kentsel alan/bina/mekan/mimari-endüstriyel obje/ürün gibi farklı ölçeklerdeki çıktıları ve çevreyi irdeleyici bir gözle görme, bunlara ait bileşenlerini tanıma.
4. İnsan eylemleri, insan eylemlerinin yerine getiriliş biçimlerini sorgulama becerilerinin kazandırılması.
5. Temel mesleki terminolojiyi kullanabilme becerisinin kazandırma.

Dersin Tanımı

Karmaşık olmayan tasarım konuları aracılığıyla değinilen farklı anlatım tekniklerini uygulayabilme; kentsel/çevresel/yapısal /mekânsal/nesneye ilişkin düşünce geliştirme; bunları anlama, yorumlama ve temsil etme; 2 ve 3 boyutlu çizimlerle modelleme; tasarım aracılığıyla bilgisayarda çizim tekniklerini, verilen tasarım problemi üzerinde kullanma; görsel dil kullanımı ile düşünceyi dışlaştırabilme becerisini uygulama; basit tasarım problemleri ile konstrüksiyon ve strüktürel sistemlere dair sezgileri geliştirme; kentsel/yapısal/çevresel/ürüne ilişkin malzeme bilgisi ve ilişkisinin yalın ve küçük tasarım denemeleri yoluyla tartışılması; doğal, tarihi ve kültürel çevrelerin anlaşılması, yorumlanması ve temsil edilmesi.

Koordinatörleri
Hasan Serdar Kaya
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024