Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / TES 111E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Proje 1
İngilizce Project I
Dersin Kodu
TES 111E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
5 2 6 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hasan Serdar Kaya
Dersin Amaçları 1. Bireysel öğrenme alışkanlığının kazandırılması.
2. Mesleki alanına bağlı olarak, kentsel alan/peyzaj/bina/iç mekan/mimari-endüstriyel obje/ürün gibi farklı ölçeklerdeki çıktıları analiz etme, yorumlama ve bunlarla ilgili düşünceleri farklı ifade tekniklerinden yararlanarak anlatabilme becerilerinin kazandırılması.
3. Mesleki alanına bağlı olarak, kentsel alan/bina/mekan/mimari-endüstriyel obje/ürün gibi farklı ölçeklerdeki çıktıları ve çevreyi irdeleyici bir gözle görme, bunlara ait bileşenlerini tanıma.
4. İnsan eylemleri, insan eylemlerinin yerine getiriliş biçimlerini sorgulama becerilerinin kazandırılması.
5. Temel mesleki terminolojiyi kullanabilme becerisinin kazandırma.
Dersin Tanımı Karmaşık olmayan tasarım konuları aracılığıyla değinilen farklı anlatım tekniklerini uygulayabilme; kentsel/çevresel/yapısal /mekânsal/nesneye ilişkin düşünce geliştirme; bunları anlama, yorumlama ve temsil etme; 2 ve 3 boyutlu çizimlerle modelleme; tasarım aracılığıyla bilgisayarda çizim tekniklerini, verilen tasarım problemi üzerinde kullanma; görsel dil kullanımı ile düşünceyi dışlaştırabilme becerisini uygulama; basit tasarım problemleri ile konstrüksiyon ve strüktürel sistemlere dair sezgileri geliştirme; kentsel/yapısal/çevresel/ürüne ilişkin malzeme bilgisi ve ilişkisinin yalın ve küçük tasarım denemeleri yoluyla tartışılması; doğal, tarihi ve kültürel çevrelerin anlaşılması, yorumlanması ve temsil edilmesi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Kente/çevreye/yapıya/iç mekana/obje-nesneye ilişkin doğal kültürel, tarihi analiz çalışmalarını yapma becerilerini geliştirirler.
2. Eleştirel düşünme becerisini geliştirirler.
3. Verilen planlama/tasarım probleminin çözümüne yönelik araştırma ve analitik problem çözme becerisini geliştirirler.
4. Verilen planlama/tasarım probleminin çözümüne üzerinden anlatım teknikleri dersine öğrendikleri grafik anlatım becerisini ve biçimsel kompozisyon becerilerini geliştirirler.
5. Takım çalışması becerilerini geliştirirler.
6. Örneklerden yararlanarak tasarlama ve sunum becerisini geliştirirler.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024