Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 331 - Yapım Sistemleri
 

MIM 331 - Yapım Sistemleri

Dersin Amaçları

Yapı üretim sürecinin ve süreçteki tüm faktörlerin sistem yaklaşımıyla analizi, yapı ve yapım sistemi kavramlarının ilişkisinin kavramsal ve nesne boyularda kurulması, tüm yapı üretim sistemlerinin ürün ve süreç karakteristikleriyle öğretilmesi.

Dersin Tanımı

Yapım sistemi kavramı. Yapım sisteminin temel öğeleri; kaynaklar, süreç, ürün. Zorunluluklar;
sistem çevresi, amaçlar, kriterler. Toplumsal ve teknolojik gelişmeler paralelinde yapım
sistemlerinin kaynaklar, süreç, ürün ve örgütlenme açısından tekilden çoğula, küçük ölçekten
büyük ölçeğe, basitten karmaşığa, genelden uzmanlaşmaya doğru değişimi. Yapım sektörünün
özellikleri; yapım sistemlerinin biçimlendirilmesinde ürün ve talep özelliklerinin rolü. Teknolojiörgütlenme
ilişkisi. Yapım sistemlerinin kaynak kullanımı/hız/kalite açısından değerlendirilmesi.
Yapım sistemi seçiminde ilkeler.

Koordinatörleri
Elçin Filiz Taş
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022