Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Mimarlık Fakültesi / MIM 331 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yapım Sistemleri
İngilizce Buıldıng Productıon Systems
Dersin Kodu
MIM 331 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
2 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Elçin Filiz Taş
Dersin Amaçları Yapı üretim sürecinin ve süreçteki tüm faktörlerin sistem yaklaşımıyla analizi, yapı ve yapım sistemi kavramlarının ilişkisinin kavramsal ve nesne boyularda kurulması, tüm yapı üretim sistemlerinin ürün ve süreç karakteristikleriyle öğretilmesi.
Dersin Tanımı Yapım sistemi kavramı. Yapım sisteminin temel öğeleri; kaynaklar, süreç, ürün. Zorunluluklar;
sistem çevresi, amaçlar, kriterler. Toplumsal ve teknolojik gelişmeler paralelinde yapım
sistemlerinin kaynaklar, süreç, ürün ve örgütlenme açısından tekilden çoğula, küçük ölçekten
büyük ölçeğe, basitten karmaşığa, genelden uzmanlaşmaya doğru değişimi. Yapım sektörünün
özellikleri; yapım sistemlerinin biçimlendirilmesinde ürün ve talep özelliklerinin rolü. Teknolojiörgütlenme
ilişkisi. Yapım sistemlerinin kaynak kullanımı/hız/kalite açısından değerlendirilmesi.
Yapım sistemi seçiminde ilkeler.
Dersin Çıktıları 1. Bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi
2. Mimarlıkta müşterinin rolü
3. Geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi
4. Mimarın yönetimsel rolü
5. Profesyonel gelişim
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Harber, D.R., Building The Process and The Product, The CONSTRUCTION PRESS,
London, 1987.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022